górne tło

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą „Łąki nad Rudawą"

W okresie od 5 do 30 czerwca 2023 r. Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa prowadził z mieszkańcami i wszystkimi zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą „Łąki nad Rudawą".

Formy konsultacji obejmowały:

Pliki do pobrania: