górne tło

Rozbudowa ul. Brücknera – wkrótce ruszą konsultacje

W okresie od 5 do 30 czerwca 2023 r. Zarząd Dróg Miasta Krakowa będzie prowadził konsultacje społeczne dotyczące zadania pn. „Rozbudowa ul. Brücknera”. Planowana inwestycja położona jest w Dzielnicy VIII Dębniki.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców oraz innych interesariuszy w zakresie zaproponowanych wariantów dla późniejszej realizacji inwestycji.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje opracowanie projektu rozbudowy ulicy Aleksandra Brücknera od ul. Skotnickiej do ul. Marii Grzegorzewskiej.

Formy konsultacji będą obejmowały zbieranie uwag i opinii za pomocą formularza konsultacyjnego,  spotkanie konsultacyjne online dla mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców z udziałem ekspertów (przedstawicieli zamawiającego i biura projektowego) przeprowadzone w środę, 7 czerwca 2023 r., dwa telefoniczne dyżury eksperckie, podczas których przedstawiciele biura projektowego będą udzielać odpowiedzi w zakresie planowanych rozwiązań projektowych, zaplanowane we wtorek, 20 czerwca w godz. 15:00-17:00 oraz w środę, 21 czerwca w godz. 10:00-12:00, pod nr tel. 12 616 72 55.
Więcej informacji na temat konsultacji społecznych dotyczących rozbudowy ul. Brücknera zostanie opublikowane w serwisie www.obywatelski.krakow.pl niebawem.

Bieżące informacje o procesie konsultacyjnym oraz informacje o postępach w projektowaniu będą pojawiać się w miejskim serwisie Inwestycje w Krakowie oraz na stronach Zarządu Dróg Miasta Krakowa https://zdmk.krakow.pl/ i https://razemwdialogu.pl/ .