górne tło

Wkrótce konsultacje koncepcji budowy linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem P+R i rozbudowy ulicy Domagały w obszarze Rybitw”

W okresie od 2 do 30 czerwca 2023 r. Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa będzie prowadził konsultacje społeczne dotyczące I oraz II części opracowania pn. „Wielowariantowa koncepcja budowy linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem P+R i rozbudowy ulicy Domagały w obszarze Rybitw”.

1.    Część I: Przedłużenie linii tramwajowej od pętli tramwajowej Mały Płaszów do rejonu węzła drogowego Kraków Przewóz.
2.    Część II: Rozbudowa ul. Domagały od skrzyżowania z ul. Nad Drwiną do skrzyżowania z ulicami Śliwiaka i Bartników.

Celem konsultacji z mieszkańcami jest zaprezentowanie rozwiązań koncepcji budowy linii tramwajowej od istniejącej pętli tramwajowej Mały Płaszów do rejonu węzła drogowego Kraków Przewóz, wybór najkorzystniejszej lokalizacji pętli tramwajowej z terminalem autobusowym, parkingiem P+R w obszarze węzła drogowego Kraków Przewóz oraz zaprezentowanie rozwiązań rozbudowy układu drogowego ul. Domagały polegającej na jej przedłużeniu od skrzyżowania z ul. Nad Drwiną do skrzyżowania ulic Śliwiaka i Bartników. Przedmiotowa inwestycja ma na celu usprawnienie komunikacji zbiorowej oraz ruchu samochodowego w obszarze Rybitw, poprawiając bezpieczeństwo na drodze wszystkich uczestników ruchu tj. pieszych i rowerzystów, osób korzystających z komunikacji zbiorowej, użytkowników samochodów.

Więcej informacji na temat konsultacji społecznych dotyczących I oraz II części opracowania pn. „Wielowariantowa koncepcja budowy linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem P+R i rozbudowy ulicy Domagały w obszarze Rybitw” zostanie opublikowane w serwisie www.obywatelski.krakow.pl niebawem.