górne tło

Lista wniosków złożonych w ramach inicjatywy lokalnej w 2023 r.

Poniżej przedstawiamy listę wniosków złożonych w ramach inicjatywy lokalnej w 2023 r.:

Lp.  NAZWA PROJEKTU  OPINIA KOMISJI DIALOGU OBYWATELSKIEGO  OPINIA RADY DZIELNICY  KOMÓRKA REALIZUJĄCA  UWAGI
1. Z kulturą na Ty – od malucha do seniora (Czwarta edycja) Pozytywna tak

Wydział Polityki Społecznej

i Zdrowia

W trakcie realizacji
2. Piękna, zdrowa i kreatywna kobieta   nie

Wydział Polityki Społecznej

i Zdrowia

W trakcie oceny merytorycznej
3. Otwarty trening i turniej quadballa „Kraków Quadball Cup 2023 Pozytywna nie Zarząd Infrastruktury Sportowej W trakcie oceny merytorycznej
4. Rewitalizacja zieleni wokół budynku szkoły XVIII Liceum Ogólnokształcącego, ul. Na Błonie 15 B w Krakowie Pozytywna tak Zarząd Zieleni Miejskiej W trakcie oceny merytorycznej
5. Kino plenerowe przy Forcie 52 „Borek" Pozytywna tak Centrum Kultury Podgórza W trakcie oceny merytorycznej
6. Kolejny etap urządzania ogrodu dla społeczności lokalnej – nasada roślin i krzewów owocowych przy ul. Litewskiej 34 w Krakowie   tak Zarząd Zieleni Miejskiej W trakcie oceny merytorycznej
7. Amatorskie regaty żeglarskie nad zalewem Bagry Wielkie   nie Zarząd Infrastruktury Sportowej W trakcie oceny merytorycznej
8. Doposażenie Harcerskiej Stanicy Żeglarskiej w nowy sprzęt żeglarski   tak Zarząd Infrastruktury Sportowej W trakcie oceny merytorycznej
9.

Szkolenie żeglarskie dzieci i młodzieży na Harcerskiej Stanicy Żeglarskiej

  nie Zarząd Infrastruktury Sportowej W trakcie oceny merytorycznej