górne tło

Spotkanie Opłatkowe - Integracja Pokoleniowa

Inicjatywa lokalna, której celem było przybliżenie tradycji spotkania wigilijnego oraz zintegrowanie ze sobą lokalnej społeczności poprzez bliższe poznanie się mieszkańców dzielnicy VIII, działkowców i sympatyków ROD oraz przełamanie barier wiekowych poprzez działania międzypokoleniowe.

Jak wyglądała inicjatywa lokalna?

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania wszystkich uczestników w tym obecnych gości: Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, Radnego Dzielnicy VIII Dębniki, Dzielnicowych Komisariatu Policji oraz Ks. Proboszcza parafii św. Stanisława Kostki.

Na wstępie została przedstawiona bieżąca działalność ROD „Dębniki” dla społeczności miejskiej oraz informacja na temat inicjatywy lokalnej w ramach, której odbyło się spotkanie. Następnie proboszcz parafii poświęcił opłatki, po czym nastąpiło składanie życzeń. Po uroczystej kolacji wigilijnej odbyło się wspólne kolędowanie, w którym uczestniczyli dorośli i dzieci. Podczas kolędowania Ks. Proboszcz opowiadał historię powstawania poszczególnych kolę a uczestnicy spotkania podzielili się własnymi historiami związanymi z tradycjami świątecznymi.

Sama organizacja spotkania wymagała dużego zaangażowania wolontariuszy w działania organizacyjne  związanie z przygotowaniem obiektu - Domu Działkowca tj. prace porządkowe, ustawienie krzeseł i stołów oraz ich nakrycie, przyozdobienie sali w motywy świąteczne (ustawienie choinek, szopki, drobnych własnoręcznie wykonanych dekoracji na stoły) oraz montaż lampek świątecznych przed wejściem do Domu Działkowca. Przygotowano projekt plakatu wydarzenia, który wydrukowano przez wnioskodawców oraz rozkolportowano przez wolontariuszy. Na sali zamontowano baner wydarzenia, który wykonała Gmina Miejska Kraków. Wolontariusze opracowali i wydrukowali zaproszenia dla gości specjalnych.

Ze względu na intensywne opady śniegu przed spotkaniem zostały przez wolontariuszy wykonane dodatkowe prace takie jak: odśnieżenie dachu Domu Działkowca oraz odśnieżenie Alei Głównej w ROD, aby umożliwić bezpieczne dojście uczestników na wydarzenie. Po spotkaniu opłatkowym wolontariusze, posprzątali salę oraz umyli zastawę stołową, która była użyczona przez wnioskodawców a także zdemontowali dekorację świąteczną.

Główny cel zorganizowanej inicjatywy lokalnej został zrealizowany. Uczestnicy odnowili dawne znajomości sąsiedzkie i nawiązali nowe dzieląc się własnymi historiami związanymi z tradycjami świątecznymi. Spotkanie pozwoliło osobom samotnym, seniorom, a także rodzinom z dziećmi na uczestniczenie we wspólnym wydarzeniu, które było okazją do tradycyjnego złożenia sobie życzeń, degustacji świątecznych potraw, a przede wszystkim do spędzenia wspólnie czasu w świątecznej atmosferze. Uczestnicy  pozyskali również wiedzę na temat inicjatywy lokalnej i możliwości uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej.

Więcej szczegółów na temat inicjatywy lokalnej pn. Spotkanie Opłatkowe - Integracja Pokoleniowa znajduję się w sprawozdaniu z wydarzenia.