górne tło

Otwarta rekrutacja przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych do zespołu monitorującego Krakowski Panel Transportowy

Do 23 stycznia trwa przyjmowanie zgłoszeń składu zespołu monitorującego w ramach Krakowskiego Panelu Transportowego. Zespół będzie czuwał nad przestrzeganiem regulaminu KPT i przyjętych standardów.

Przedstawicieli krakowskich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych zainteresowanych tworzeniem zespołu monitorującego zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego tutaj.

 

W skład zespołu monitorującego wejdą:

po jednym miejscu dla każdego z Klubów, łącznie 5 miejsc;

  i. tematyką Panelu i/lub;

 ii. partycypacją obywatelską i/lub;

iii. działalnością strażniczą.

 

Do zadań zespołu będą należeć:

Regulamin panelu oraz więcej informacji dostępne tutaj.

Operatorami Krakowskiego Panelu Transportowego są Fundacja Pole Dialogu oraz Fundacja Optimum Pareto. Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Miasta Kraków.