górne tło

Krakowski Panel Transportowy - wkrótce ruszają konsultacje!

W okresie od 12. 01 do 3.02.2023r. będą trwały konsultacje społeczne w ramach Krakowskiego Panelu Transportowego dotyczące tego jak Miasto Kraków i mieszkańcy_nki mogą wpływać na dalszy rozwój działań na rzecz zrównoważonego transportu.

Fundacje Optimum Pareto i Pole Dialogu, operatorzy Krakowskiego Panelu Transportowego we współpracy z Wydziałem Miejskiego Inżyniera Ruchu, Zarządem Transportu Publicznego, Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Klimatu oraz Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych, w ramach  Krakowskiego Panelu Transportowego. Konsultacje skierowane do mieszkańców i mieszkanek Krakowa oraz organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Cel konsultacji

Konsultacje mają na celu poznanie potrzeb i opinii mieszkańców i mieszkanek oraz krakowskich organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju zrównoważonego transportu w mieście. Wnioski wypracowane podczas konsultacji będą podstawą do przygotowania Krakowskiego Panelu Transportowego i wyznaczą kierunek priorytetyzacji zagadnień, które zostaną poruszone w części edukacyjnej panelu.

Przedmiot konsultacji

Wypracowanie propozycji rozwiązań w jaki sposób Miasto Kraków i  mieszkańcy mogą wpływać na dalszy rozwój działań na rzecz zrównoważonego transportu w oparciu o następujące obszary:

FORMY KONSULTACJI:

  1. Spotkanie dla NGO

2. Spotkanie dla mieszkańców_nek

Spotkania odbędą się w Centrum Obywatelskim przy ul. Reymonta 20 (budynek Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana) na I piętrze w pokoju nr 39. Budynek spełnia standardy zapewniające dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Wszystkie spotkania konsultacyjne odbędą się w trybie stacjonarnym.

 

Dodatkowo od 12.01 do 03.02. będzie można podzielić się swoimi opiniami za pośrednictwem formularza konsultacyjnego (w formie ankiety elektronicznej lub papierowej).

Jak dołączyć?

Wcześniejsze zapisy nie są wymagane - wystarczy przyjść na spotkanie.

 

Kontakt do organizatorów:

Fundacja Pole Dialogu

panel@poledialogu.org.pl

tel.: 737 332 271

 

Fundacja Optimum Pareto

t.cyganowski@optimumpareto.com

tel.: 785 628 198


Konsultacje społeczne są prowadzone zgodnie Uchwałą Nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r.  w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.