górne tło

Doposażenie Harcerskiej Stanicy Żeglarskiej

W okresie od 7 września do 22 października 2022 r. realizowane było zadanie publiczne w ramach inicjatywy lokalnej, polegające na doposażeniu w sprzęt żeglarski Harcerskiej Stanicy Żeglarskiej przy ul. Bagrowej 100 nad Zalewem Bagry Wielkie w Krakowie.

Projekt inicjatywy lokalnej „Doposażenie Harcerskiej Stanicy Żeglarskiej” w sprzęt żeglarski miał na celu propagowanie działalności żeglarskiej wśród dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywały się w środowe popołudnia oraz wybrane soboty na Harcerskiej Stanicy Żeglarskiej nad zalewem Bagry Wielkie z wyjąt6kiem 10 września, kiedy to realizację zajęć uniemożliwiły całodniowe bardzo obfite opady deszczu. 

W zajęciach wzięło udział w sumie ponad 60 uczestników. W ramach zajęć odbyły się szkolenia dla dzieci i młodzieży mające na celu przybliżenie i doskonalenie wiedzy w zakresie samodzielnego żeglowania. W związku z dużym zainteresowaniem uczestników zajęć oraz sprzyjającymi warunkami pogodowymi, poza zawartymi w harmonogramie zajęciami, odbyły się dodatkowe zajęcia żeglarskie w dniach 5, 12 i 19 października 2022 r.

Podsumowaniem cyklu zajęć były regaty żeglarskie przeprowadzone 24 września 2022 r., w których uczestniczyło 10 jachtów i żaglówek oraz regaty zorganizowane 22 października 2022 r., w których uczestniczyło 11 jachtów i żaglówek. Na zakończenie regat uczestnicy otrzymali dyplomy, medale i nagrody. Po regatach uczestnicy skorzystali z przygotowanego poczęstunku z grilla.

W ramach projektu wypożyczono na zajęcia 4 żaglówki klasy optimist. W ramach wkładu rzeczowego Harcerskiej Stanicy Żeglarskiej podczas zajęć żeglarskich oraz regat uczestnicy korzystali z 2 żaglówek klasy omega, jachtu klasy pozytyw, jachtu klasy orion, żaglówki klasy finn, figiel i cadet oraz 3 żaglówek klasy optimist, do dyspozycji uczestników zajęć dostępne były również kajaki i łódź wiosłowa.

Dzięki przeprowadzonym zajęciom dużej grupie dzieci i młodzieży udało się zaszczepić odbiorców żeglarskiego bakcyla.

Link do sprawozdania z inicjatywy lokalnej.

Żaglówki na Zalewie Bagry

Żaglówki zacumowane przy pomoście na Zalewie Bagry

Żaglówki na Zalewie Bagry