górne tło

Zadecyduj jakie będzie Centrum Obywatelskie Zabłocie 20.22!

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK zaprasza mieszkanki i mieszkańców Krakowa, przedstawicielki i przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych działających na terenie Gminy Miejskiej Kraków do udziału badaniu ankietowym na temat Centrum Obywatelskiego Zabłocie 20.22.

Ankieta jest kolejnym etapem wspólnego wypracowywania koncepcji funkcjonowania planowanego do uruchomienia „Centrum Obywatelskiego Zabłocie 20.22”.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety badawczej i podzielenia się z Miastem Państwa opinią.

Link do ankiety.