górne tło

Ruszyły konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Program strategiczny komunikacji marki Krakowa na lata 2023-2030”

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa i organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w trwających od 18 listopada do 16 grudnia 2022 r. konsultacjach społecznych dotyczących projektu dokumentu pn. „Program strategiczny komunikacji marki Krakowa na lata 2023-2030”.

Celem prowadzonych przez Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Krakowa konsultacji jest uzyskanie uwag, wniosków i propozycji zarówno od mieszkańców, jak i organizacji pozarządowych.

W ramach konsultacji przewidziano: otwarte, protokołowane spotkanie stacjonarne z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi zorganizowane w czwartek, 8 grudnia 2022 r.; zbieranie uwag, wniosków i propozycji na piśmie za pomocą formularzy konsultacyjnych; ankietę elektroniczną i telefoniczne dyżury eksperckie.

Link do szerszej informacji na temat konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu pn. „Program strategiczny komunikacji marki Krakowa na lata 2023-2030”.