górne tło

Przebudowa schodów prowadzących z ul. Zdrowej do kładki nad rzeką Białuchą – wkrótce konsultacje

W okresie od 6 do 28 października 2022 r. Zarząd Dróg Miasta Krakowa będzie prowadził konsultacje społeczne dotyczące koncepcji zadania pn. Przebudowa schodów prowadzących z ul. Zdrowej do kładki nad rzeką Białuchą.

Planowana inwestycja położona jest w Dzielnicy IV Prądnik Biały. Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców oraz innych interesariuszy w zakresie zaproponowanych rozwiązań projektowych.
Inwestycja swoim zakresem obejmuje opracowanie koncepcji przebudowy schodów prowadzących z ul. Zdrowej do kładki nad Białuchą oraz wskazanie wariantu wynikowego, optymalnego z punktu widzenia istniejących uwarunkowań i potrzeb mieszkańców. Wybrany wariant posłuży do dalszych prac projektowych w kolejnych latach.

W ramach konsultacji wnioski uwagi i zapytania zgłaszać będzie można za pomocą formularza konsultacyjnego. Zorganizowane zostaną też dyżury telefoniczne 20 i 25 października oraz spotkanie konsultacyjne zaplanowane na 18 października 2022 r.

Więcej informacji na temat konsultacji społecznych dotyczących koncepcji zadania pn. Przebudowa schodów prowadzących z ul. Zdrowej do kładki nad rzeką Białuchą zostanie opublikowane w serwisie www.obywatelski.krakow.pl niebawem.