górne tło

Kraków w Femcities Network

Na początku września 2022 roku Kraków został przyjęty do Femcities Network, międzynarodowej sieci miast, które działają na rzecz równości płci i praw kobiet.

Sieć powstała w 1997 z inicjatywy miasta Wiednia, jako przestrzeń do współpracy pomiędzy miastami w środkowej i wschodniej Europie. Celem sieci jest połączenie miast i regionów na gruncie wspólnego budowania równościowych polityk miejskich i rozwijania idei praw kobiet na poziomie lokalnym. Wymiana dobrych praktyk i doświadczeń pozwala rozwijać projekty równościowe i tworzyć trwalsze, bardziej skuteczne rozwiązania.

Miasta skupione w sieci to m.in. Stuttgart, Belgrad, Frankfurt, Graz, Helsinki, Leuven, Ljubljana, Luxemburg, Sarajevo, Zürich.

Miasta zsieciowane raz do roku uczestniczą w konferencji Femcities, raporty organizacji pozwalają pogłębić perspektywę na wiele wątków, takich jak polityczna reprezentacja kobiet w samorządach, sytuacja kobiet na rynku pracy czy kobiecy wymiar migracji.

Departament zajmujący się kwestiami równości płci w Wiedniu koordynuje pracę Femcities.

Dołączenie Krakowa do sieci jest wynikiem realizacji zapisów Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym, która precyzuje przestrzenie zaangażowania miast w zakresie wsparcia idei równości płci, w tym zobowiązuje sygnatariuszy do podejmowania działań na tym polu w ramach współpracy międzynarodowej pomiędzy miastami.