górne tło

Wkrótce konsultacje dotyczące aktualizacji Statutu Rady Krakowskich Seniorów

W okresie od  20 czerwca do 11 lipca 2022 r. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa będzie prowadził z Mieszkankami i Mieszkańcami Krakowa oraz zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Statutu Rady Krakowskich Seniorów.
 

Celem konsultacji jest uzyskanie uwag, wniosków i opinii mieszkańców  oraz zainteresowanych organizacji odnośnie aktualizacji zapisów Statutu Rady Krakowskich Seniorów.
Przedmiotem konsultacji jest wprowadzenie zmian w zapisach Statutu Rady Krakowskich Seniorów.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w następujących formach:

Więcej informacji na temat konsultacji zostanie opublikowane w serwisie www.obywatelski.krakow.pl niebawem.