górne tło

Zrealizowane projekty - 2021

1. Kraków Quidditch Cup2021 - to inicjatywa lokalna, która polegała na promocji, przygotowaniu i przeprowadzeniu otwartego treningu quidditcha sportowego dla dzieci i młodzieży oraz towarzyszącego mu turnieju towarzyskiego pn. „Kraków Quidditch Cup 2021”. Wydarzenie odbyło się w weekend 31 lipca – 1 sierpnia 2021 na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków „Wschód”.

Głównym celem wydarzenia było promowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców oraz przedstawienie quidditcha jako alternatywy dla bardziej konwencjonalnych dyscyplin sportowych. W otwartym treningu mogli uczestniczyć wszyscy chętni - niezależnie od płci czy poziomu sportowego. Uczestnikom zapewniono w pełni profesjonalny trening poprowadzony przez zawodników mających wieloletnie doświadczenie. Bardzo dobre parametry wynajętego obiektu sportowego korzystnie wpłynęły na bezpieczeństwo oraz komfort ćwiczących. Pomimo niekorzystnej pogody, trening cieszył się sporym zainteresowaniem. Unikalność quidditcha sportowego spowodowała duże zaangażowanieuczestników, co przełożyło się na wysoki poziom ćwiczeń oraz satysfakcję po zakończeniu wydarzenia.

Turniej Kraków Quidditch Cup 2021 również spotkał się z bardzo korzystnymi reakcjami ze strony uczestników. Zawodnicy, stęsknieni za rozgrywkami, zaprezentowali wysoki poziom sportowy, co przełożyło się na atrakcyjność meczów i zainteresowanie widowni. Po zakończeniu wydarzenia wśród uczestników przeprowadzono ankietę, w której bardzo pozytywnie oceniono organizację zawodów. Zdecydowana większość drużyn zadeklarowała również chęć udziału w kolejnych edycjach Kraków Quidditch Cup.

 Lp.  Tytuł projektu Realizator Dzielnica  Sprawozdanie 
1. Kraków Quidditch Cup2021. Wydział Sportu  Nowa Huta - XVIII Sprawozdanie

 

Osoby biorące udział w quiddich razem na zdjęciu na boisku.

2. Z kulturą na Ty-od malucha do seniora - inicjatywa przebiegała zgodnie z założeniami zawartymi w harmonogramie, wraz z upływem czasu rosła liczba osób uczestniczących w inicjatywie. W inicjatywie wzięli udział głównie mieszkańcy osiedla Na Kozłówce oraz okolicznych osiedli, a także z innych dzielnic Krakowa. W zajęciach wzięło udział ponad 170 osób. Warto nadmienić, że w projekcie wzięły udział również osoby niepełnosprawne. W ramach wkładu społecznego bezpłatnie przeprowadzono zajęcia z: brydża, robótek ręcznych oraz aerobiku.

Podczas rozmów przeprowadzonych z uczestnikami inicjatywy lokalnej potwierdzało się osiągnięcie założonych celów realizacji inicjatywy. Seniorzy chwalili sobie możliwość utrzymania swojego umysłu w dobrej kondycji poprzez udział w zajęciach z treningu umysłu, grze w szachy i brydża oraz w nauce języka angielskiego. Uczestniczki zajęć z aerobiku zauważyły wyraźną poprawę kondycji fizycznej i samopoczucia. Nieoceniona była zwłaszcza według nich możliwość odreagowania psychicznego poprzez wysiłek fizyczny.

Analiza wieku uczestników wykazała szeroki przedział wiekowy. Najmłodszy uczestnik inicjatywy miał 5 lat, a najstarszy 88 lat. Zgodnie z założeniami cel uczestnictwa w inicjatywie wszystkich grup wiekowych („.. – od malucha do seniora”) został osiągnięty.

 Lp.   Tytuł projektu  Realizator Dzielnica  Sprawozdanie 
 2.  Z kulturą na Ty - od malucha do seniora.  Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia  Bieżanów - Prokocim - XII  Sprawozdanie 

osoby starsze biorące udział w spotkaniu

 

młodzież na siedząca na zajęciach

3. Ogród różany rozproszony cz. 3 - zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej polegało na wykonaniu nasadzeń na Alei Róż (osiedle Zgody 7) w Krakowie oraz na organizacji warsztatów literackich „Ogrody i kwiaty w literaturze”. Ogród różany rozproszony cz.3 jest kontynuacja działań mieszkańców i mieszkanek dzielnicy XVIII Nowa Huta przy wsparciu Gminy Miejskiej Kraków.

W ramach projektu zaplanowano nowe nasadzenia w miejsce istniejących, zaprojektowano jedną odmianę róż zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi. Celowo wybrano do akcji sadzenia i warsztatów lokalizację dostępną dla osób o różnych potrzebach tak by umożliwić udział w niej osobom, które poruszają się na wózku, czy też starszych korzystających ze wspomagaczy w postaci chodzika. Teren pozbawiony jest barier architektonicznych, a w punkcie InfoKraków znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Wnioskodawca wraz z mieszkańcami brał aktywny udział w akcji sadzenia, przygotował oraz poprowadził warsztaty literackie i przedstawił prezentację o zasadach działań prowadzących w ramach inicjatywy lokalnej, a także uczestniczył w przygotowania terenu pod nasadzenia i uprzątnięciu po zakończonych warsztatach.

W akcji sadzenia wzięli udział: członkowie i członkinie grupy nieformalnej „Aktywni mieszkańcy osiedla Centrum D” nauczyciele i uczniowie z V klasy Szkoły Podstawowej nr 105, uczestnicy projektu „słoneczna integracja” oraz seniorzy z Centrum aktywności Seniorów „Nowe Centrum” (os. Zielone 22). W ramach IL przeprowadzono również akcję promującą wydarzenie w mediach społecznościowych oraz przygotowano materiały promocyjne w formie ulotek i plakatów. Wkład rzeczowy Wnioskodawców stanowiło nagłośnienie mobilne podczas warsztatów, rękawice ogrodnicze, płyny do dezynfekcji rąk oraz gadżety dla uczestników akcji sadzenia i warsztatów literackich.

Poprawa estetyki przestrzeni zielonej w starej części Nowej Huty, ponadto nasadzenia stanowią jednocześnie element odtwarzania historycznych układów rabat różanych wzdłuż głównej osi widokowej. Dodatkowo, dzięki przeprowadzonym warsztatom wypromowano narzędzie partycypacji społecznej jakim jest inicjatywna lokalna.

 Lp.  Tytuł projektu Realizator Dzielnica Sprawozdanie
3.  Ogród różany rozproszony cz. 3. Zarząd Zieleni Miejskiej   Nowa Huta - XVIII  Sprawozdanie

 

Grupa osób tworzących inicjatywę.

Fot. : Jerzy Karnasiewicz.

 

4. Wykonanie ścieżki sensorycznej i nowych nasad na terenie zielonym przy ul. Litewskiej 34 w Krakowie  - pracę nad realizacją inicjatywy rozpoczęto od przeprowadzenia konsultacji w terenie z ogrodnikami , którzy również dokonali wyceny ścieżki i wykonania projektu przez p. Agnieszkę Szkiłondź. Następnie przystąpiono do promocji projektu, by zdobyć głosy poparcia mieszkańców i pozyskać ich przychylność dla inicjatywy. Zamieszczono ogłoszenia na Facebooku szkoły i przedszkola przy ul. Litewskiej. Gdy czas realizacji inicjatywy się zbliżał, nawiązano współpracę z Uniwersytetem Rolniczym by połączyć realizacje ścieżki i nasadę krzewów z warsztatami dla dzieci i seniorów, w których wezmą udział pracownik UR oraz studenci. Wykonany został plakat informujący o dniu realizacji inicjatywy – w wersji elektronicznej oraz papierowej, kolportowany w Dzielnicy V oraz mediach społecznościowych .

W dniu realizacji inicjatywy lokalnej w klasach i grupach w Przedszkolu 47 i Szkole Podstawowejnr106 przeprowadzono zajęcia dotyczące korzyści płynących ze szkolnego ogrodu i promujące postawy ekologiczne. Na terenie zielonym p. dr. Bożena Szewczyk -
Taranek przeprowadziła zajęcia dla dzieci i seniorów „Co daje ogród” połączone z wypełnianiem kwater ścieżki sensorycznej materiałem oraz nasadą krzewów i łąki krokusowej. W nasady zaangażowane było 20 studentów UR oraz 5 grup dzieci po 20 osób każda. Po wypełnieniu kwater ścieżki uczniowie klasy 2b chodzili po niej bosymi stopami by opowiedzieć o swoich wrażeniach. W tym samym czasie seniorzy z Centrum Aktywności Seniora prowadzili warsztaty plastyczne z materiałów recyklingowych dla uczniów z SP 106, by wzbogacić tematycznie wydarzenie. Seniorzy wykonywali pracę wolontaryjnie przez kilka godzin na terenie zielonym przy ul. Litewskiej. Uczniowie szkoły wykonali też projekty podpisów nasadzonych krzewów, które zostaną umieszczone w ogrodzie po sezonie zimowym.

Wzbogacenie terenu zielonego przy ul. Litewskiej 34 o kolejny element ogrodu – ścieżkę sensoryczną , promocja postaw proekologicznych, integracja środowiska lokalnego oraz integracja międzypokoleniowa.

 Lp.   Tytuł projektu Realizator Dzielnica Sprawozdanie
4.  Wykonanie ścieżki sensorycznej i nowych nasad na terenie zielonym przy ul. Litewskiej 34 w Krakowie.  Zarząd Zieleni Miejskiej   Krowodrza - V  Sprawozdanie

 

5. Renowacja trawnika przy Przedszkolu nr 110 w Krakowie - zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej polegało na odnowieniu jednej ze zniszczonych części ogrodu Przedszkola Samorządowego nr 110 im. Marii Kownackiej o pow. 200 m2. W inicjatywę zostały zaangażowane dzieci ze wszystkich czterech grup przedszkolnych (3-6 lat), rodzice, nauczyciele, a także uczniowie, a także pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 103. Pierwszym etapem było przygotowanie terenu oraz nawiezienie ziemi potrzebnej do jego wyrównania oraz założenia ogródka.

W ramach przygotowania część dotychczas istniejących nasadzeń została przesadzona. Postawione zostały cztery skrzynie ogrodowe, zabezpieczone siatką na krety i wypełnione odpowiedni podłożem oraz ziemią. Przy ogrodzeniu od strony osiedlowych alejek i Szkoły Podstawowej nr 103 utworzona została kwietna łąka, ze szczególnych nastawieniem na kwiaty wabiące motyle. Od strony wewnętrznego ogrodu do skrzyń oraz łąki położono wąski chodniczek z płytek ażurowych tak aby umożliwić dojście do skrzyń w każda pogodę. Aby ogród spełniał rolę edukacyjną posadzono krzewy owocowe (porzeczki, agrest), a także słoneczniki. Na terenie objętym inicjatywą zostały zamontowane karmniki dla ptaków i wiewiórek oraz domek dla jeży. Odnowiona część terenu została wyposażona w
dodatkową infrastrukturę tj. kosz na śmieci i skrzynia na narzędzia ogrodowe. Wzdłuż części ogrodzenia posadzony został powojnik (clematis).


Nauczyciele Przedszkola Samorządowego nr 110 przygotowali warsztaty pt. „Czego uczy nas ogród.” Część teoretyczna zaprezentowana została w poszczególnych grupach podczas zajęć w salach, została pogłębiona częścią praktyczną przeprowadzona w dniu inicjatywy. W jej ramach przedszkolaki w czterech skrzyniach ogrodowych posadziły m.in. lawendę, wrzosy, zioła oraz kwiaty. Natomiast uczniowie szkoły podstawowej własnoręcznie wykonali znaczniki dla roślin posadzonych w skrzyniach przez dzieci.

Inicjatywa lokalna dotyczyła wielu obszarów działalności. Począwszy od rewitalizacji i ochrony przyrody w tym zieleni miejskiej, poprzez cele edukacyjne i wychowawcze, skończywszy na pielęgnowaniu oraz rozwoju świadomości obywatelskiej. Odnowienie oraz ponowne zagospodarowanie części ogrodu przedszkola to efekt współpracy rodziców, pracowników przedszkola, przedszkolaków oraz uczniów pobliskiej szkoły podstawowej.

 

 Lp.  Tytuł projektu Realizator Dzielnica Sprawozdanie
 5.  Renowacja trawnika przy Przedszkolu nr 110 w Krakowie.  Zarząd Zieleni Miejskiej   Nowa Huta - XVIII  Sprawozdanie

 

6. Społeczne wydawnictwo lokalne "Gazetka" - inicjatywa polegała na wydaniu gazetki - w finalnym efekcie współpracy opracowano i wydano ją w 2 edycjach - we wrześniu i w grudniu 2021 roku.


We współtworzenie zaangażowali się wszyscy wymienieni w projekcie partnerzy, tj.:

Gazetka była bezpłatnym, kuituralno-rozrywkowo-informacyjnym wydawnictwem, w którym głos mieli członkowie społeczności Dzielnicy XVII, a szczególnie osiedli Zesławice i Kantorowice. W redakcję gazetki, kolportaż zaangażowali się członkowie społeczności osiedli i dzielnicy. W gazetce poruszane były sprawy bieżące, przyszłe, jak również upamiętniające minione wydarzenia. Gazetka jest medium informacji mieszkańców, szczególnie Zestawie i Kantorowie o tym, co dzieje się na osiedlach, w okolicy i dzielnicy. Na potrzeby wydawnictwa powstała grupa redakcyjna, która odbywała regularne spotkania, podczas których dzielono obowiązki i zadania, omawiano i opracowywano treści poszczególnych wydań gazetki, sposób kolportażu. Członkowie grupy redakcyjnej pisali uzgodnione teksty, zbierali dokumentację fotograficzną, kontaktowali się z zaproszonymi do współpracy mieszkańcami, instytucjami.
W efekcie oba wydania zawarły w sobie materiały szczególnie ważne dla mieszkańców. Zadeklarowana grupa realizatorów rozrosła się z 16 do 17 osób.

Wszystkie zakładane cele zostały osiągnięte. Celem wydawnictwa była integracja lokalnych formacji i osób działających na rzecz społeczności oraz informacja społeczności lokalnej o działaniach i ludziach związanych z okolicą, a szczególnie:

 Lp.   Tytuł projektu Realizator Dzielnica Sprawozdanie
 6.  Społeczne wydawnictwo lokalne "Gazetka".  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej   Wzgórza Krzesławickie - XVII  Sprawozdanie

 

7. Dzień zdrowego odżywiania - idea zorganizowania wydarzenia pn.: „Dzień zdrowego odżywiania” powstała ze względu na zaistniałą sytuacje związaną z epidemią wirusa COVID-19. Okres kwarantanny spowodował nasz bardziej stacjonarny tryb życia, ograniczył możliwość uprawiania aktywności fizycznej, a duża ilość wolnego czasu sprzyjała zwiększonemu spożyciu pokarmów i podjadaniu między posiłkami. To w prosty sposób prowadzi do otyłości i złego samopoczucia. Kilka wzajemnie wspierających w tym  trudnym czasie koleżanek postanowiła przeciwstawić się ten tendencji, wykorzystując okres lockdown’u na samodzielne gotowanie, szukanie i wymienianie się przepisami na proste, zdrowe i pyszne dania. I tak zrodził się pomysł złożenia wniosku inicjatywy lokalnej pn.: „Dzień zdrowego odżywiania”, którego zadaniem miało być propagowanie w szerszym gronie zdrowego odżywiania oraz wyrobienia nowych, zdrowych nawyków żywieniowych podczas przygotowywania codziennych posiłków w warunkach domowych. Inspiracja ta dodatkowo zaowocowała zawiązaniem się Klubu Kreatywnych Kobiet, którego współzałożycielkami są m.in. w/w koleżanki.

Inicjatywa pn.: „Dzień zdrowego odżywiania” została zorganizowana we współpracy z Ośrodkiem Kultury Kraków - Nowa Huta Klub Jedność, który udostępnił swoje pomieszczenia wraz z wyposażeniem. Partnerem spotkania była szkoła Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU) w Krakowie os. Szkolne 21, która udostępniła ze swoich zasobów kadrowych dietetyka i kucharza. Spotkanie skierowane było do lokalnych mieszkańców w dwóch grupach wiekowych – rodziców z dziećmi oraz seniorów.

Liczną grupą, która uczestniczyła w spotkaniu były panie seniorki. Czynny udział w wydarzeniu brały również dzieci, dla których zostały przygotowane warsztaty kulinarne prowadzone przez kucharza, uczestniczyły w zabawach prowadzonych przez animatorkę i w konkursach zakończonych nagrodami.

Przedmiotowa inicjatywa lokalna odbyła się w sobotę 9 października 2021 r. w godzinach od 14:00 do 18:00 ale przygotowania do wydarzenia zaczęły się już od poniedziałku, tj. 4 października 2021 r. W pierwszej kolejności został zaprojektowany plakat i ulotki informujące o realizowanym projekcie, z pomocą którego promowane było wydarzenie w mediach społecznościowych oraz wśród lokalnych mieszkańców tak zwaną „pocztą pantoflową”, z podkreśleniem, że jest to inicjatywa lokalna. W kolejnych dnia trwały przygotowania polegające m.in. na szyciu czapeczek na głowę tzw. „budyniówek” dla uczestników warsztatów kulinarnych. Trwały również prace związane z pieczeniem ciasteczek owsianych, ciasta marchewkowego, chlebka wieloziarnistego, chlebka na bazie sosu pomidorowego, chlebka razowego, bułeczek dyniowych, sosu pomidorowego do pizzeryjek, pieczeniem dyni jako przygotowanie wkładu do zupy dyniowej, sporządzenie naturalnej nutelli, która oprócz jako elementu degustacji na wydarzeniu stanowiła pulę zaplanowanych nagród, wręczana w mini słoiczkach z kolorowymi zakrętkami, które zostały zakupione przez współuczestniczki Klubu Kreatywnych Kobiet z własnych środków. Innymi poniesionymi wydatkami był zakup ozdobnych dyni
oraz serwetek do dekoracji sali i stołów, papilotki do pieczenia muffinek, materiały na uszycie czapeczek, patyczki na szaszłyki, łopatek do wygarniania ciasta również przeznaczone na konkursowe nagrody oraz zużyte paliwo na transport w/w artykułów jak również zużyte na transport produktów spożywczych.

Współorganizatorki inicjatywy zbierały w pobliskiej Puszczy Niepołomickiej suche, kolorowe liście, kasztany, żołędzie na udekorowanie sali i stołów, nawiązując do motywu obecnej pory roku jesieni. W sobotę, w dniu realizowanej inicjatywy lokalnej prace przygotowawcze do części oficjalnej spotkania zaczęły się od godziny 10 rano. Prace polegały na przygotowaniu sali poprzez ustawienie stołów przeznaczonych na produkty do degustacji, ustawieniu stołów przeznaczonych na warsztaty kulinarne, ustawienie krzeseł,ustawienie kącika z przepisami potraw, udekorowanie sali i stołów.


W tym samym czasie w kuchni zaczęły się prace przygotowawcze z udziałem również dietetyczki i kucharza. Na bieżąco w trakcie wydarzenia sporządzana była dokumentacja fotograficzna. Spotkanie z mieszkańcami zakończyło się około godziny 18.30, a prace sprzątające po godzinie 21. Zaplanowane elementy projektu zostały zrealizowane.

Zakładany cel wydarzenia został zrealizowany. W spotkaniu wzięło udział około 50 osób. Organizacja wydarzenia przyczyniła się do promocji zdrowego odżywiania, podpowiedzi jak zmienić złe nawyki żywieniowe, zachęcenia dzieci do spożywania warzyw, owoców i picia naturalnych soków i koktajli owocowo-warzywnych. Inicjatywa „Dzień zdrowego odżywiania” stworzyła okazję do indywidualnej rozmowy z dietetyczką oraz uzyskania prostych przepisów na zdrowe potrawy i przekąski. Była też okazją do sąsiedzkiej rozmowy i zaciśnięcia znajomości jak również do zapoznania się i zawarcia nowych znajomości. Było naprawdę smakowicie!

 Lp.   Tytuł projektu Realizator Dzielnica  Sprawozdanie 
 7.  Dzień zdrowego odżywiania.   Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia   Nowa Huta - XVIII  Sprawozdanie 

 

dzien zdrowiego zywienia IL.jpg

8. Zróbmy sobie święta - to inicjatywa lokalna, której głównym celem była aktywizacja i integracja mieszkańców i mieszkanek Kozłówka oraz wzmocnienie ich przywiązania do tradycji związanych ze świętowaniem Bożego Narodzenia, poprzez realizację cyklu warsztatów „zrób to sam/a”, w czasie których szczególny nacisk położony został na działania międzypokoleniowe.

Warsztaty tematyczne zaplanowane zostały na trzy poprzedzające okres Świąt Bożego Narodzenia niedziele grudnia (5, 12, 19) w godzinach od 14-18. Tematyka warsztatów obejmowała przeprowadzenie:

Poza wymienionymi i zaplanowanymi wcześniej warsztatami mieszkańcy i mieszkanki postanowili dodatkowo poszerzyć program o swoje pomysły. Tym sposobem na ostatnim spotkaniu jedna z rodzin, uczestnicząca w poprzednich wydarzeniach, przeprowadziła warsztaty tworzenia ozdób z prasowanych koralików. Główną rolę odegrali tu Franek (lat 7) i Tadzio (lat 5), którzy pod okiem mamy tłumaczyli jak stworzyć interesujące nas kształty na specjalnej podkładce. Również tworzenie lampionów zaproponowane przez Olgę, a zrealizowane dzięki przyniesionym przez mieszkańców słoikom uzupełniło program ostatniego spotkania.

Poprzez wspólne majsterkowanie udało się nam zachęcić mieszkańców i mieszkanki do wymiany doświadczeń i dzielenia się historiami związanymi z tradycjami świątecznymi obecnymi u nich w domu. Warsztaty prowadzone były dwutorowo w zależności od poziomu zaawansowania i umiejętności uczestników i uczestniczek. Możliwym było odwzorowanie krok po kroku uprzednio przygotowanej pracy lub też samodzielne i kreatywne wykorzystanie dostępnych materiałów. Początkowo, po nieśmiałych próbach odtwarzania wzorów, większość osób wyszła poza szablon i rozpoczęła się (nieco oczekiwana i nieco bardziej brudząca) niezwykle twórcza i kreatywna praca własna. Szczególnie ciekawym doświadczeniem było obserwowanie jak z roli uczestnika lub uczestniczki część osób płynnie przeszła do roli osoby tłumaczącej jak wykonać jej lub jego projekt. Niezwykle ważne było tu odwrócenie standardowych ról – niejednokrotnie to dzieci uczyły dorosłych jak zastosować wybraną technikę. W tej twórczej radości, tworzone przed warsztatami prace nie poszły jednak na marne - pozwoliły one na ciekawszą promocję działań jeszcze przed warsztatami i w ich początkowej fazie.

 

Aby umożliwić jak najszerszemu gronu osób uczestnictwo w zajęciach, poza prowadzącymi warsztaty zaangażowani zostali wolontariusze wspierający osoby, z niepełnosprawnościami. Do przeprowadzenia zajęć, przygotowania materiałów promocyjnych oraz przygotowania i posprzątania przestrzeni warsztatowej zaangażowani zostali wolontariusze i wolontariuszki. Zaangażowaniem gminy w realizację projektu było zapewnienie mieszkańcom i mieszkankom materiałów do przeprowadzenia warsztatów. Promocja inicjatywy, poza informacjami pojawiającymi się na profilu FB (umieszczone zostały na prywatnych profilach osób tworzących inicjatywę i stronach na FB MAM-u oraz Miejskiego Centrum Dialogu, które potem udostępnione zostały między innymi przez mieszkańców i mieszkanki a także zaprzyjaźnionych pracowników UM oraz radnych) dodatkowo była wzmocniona rozwieszeniem plakatów przed każdym wydarzeniem na terenie osiedla. Sposobem na promocję, który okazał się niezwykle skuteczny było wykonane za pomocą kredy w sprayu rysunków (dopasowanych do tematyki) oraz komunikaty o zbliżających się wydarzeniach.

Zakładany cel inicjatywy został zrealizowany. W każdej części warsztatów wzięło udział od 40 do ponad 50 osób. Największą popularnością cieszyło się drugie z cyklu spotkań. Inicjatywa lokalna „Zróbmy sobie święta” polegała przede wszystkim na aktywizowaniu mieszkańców i mieszkanek do samodzielnej realizacji własnych pomysłów.
Warsztaty okazały się na tyle dużym sukcesem, że kolejna grupa zaangażowanych mieszkańców zadeklarowała już swoje wsparcie przy okazji przyszłych inicjatyw tego typu.

 

 Lp.   Tytuł projektu  Realizator  Dzielnica  Sprawozdanie
 8.  Zróbmy sobie święta. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia  Bieżanów - Prokocim - XII  Sprawozdanie 

 

img_9232.jpg img_9231.jpg  img_9229.jpg

9. „Warsztaty Filmowej Praktyki” to inicjatywa lokalna, której głównym celem było stworzenie przestrzeni i możliwości do teoretycznej i praktycznej nauki z obszaru pracy na planie filmowym poprzez realizację warsztatów teoretycznych z profesjonalistami z branży filmowej oraz realizację 6 dni zdjęciowych i wspólne stworzenie etiudy pt. „Jak Kuba Bogu...”.

Etiuda miała premierę w kinach zarówno w Krakowie jak i w Warszawie, została również umieszczona na platformie playkrakow.com Planujemy również zgłaszać ją na festiwale w Polsce i w Europie. Co wyraźnie promuje miasto poza jego granicami. Nasze warsztaty bez wątpienia spełniły rolę zarówno edukacyjną, promocji miasta jak i promowania sztuki

Link do filmu: https://playkrakow.com/vods/vod.2125

Lp. Tytuł projektu Realizator Dzielnica Sprawozdanie
9 Warsztaty Filmowej Praktyki Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia   Podgórze - XIII Sprawozdanie

 

10. Tablica pamiątkowa wirtuozki skrzypiec Pani Rektor Akademii Muzycznej prof. Eugenii Umińskiej - dzięki powstałej inicjatywie lokalnej została wykonana i zamontowana tablica upamiętniająca prof. Eugenię Umińską na elewacji kamienicy przy ul. Basztowej 15 w Krakowie. W dniu uroczystości odsłonięcia tablicy (10.06.2022 r.) został wygłoszony krótki wykład Pana Jerzego Sonika o postaci prof. Eugenii Umińskiej, uświetniony występem skrzypaczki –Aleksandry Kuls-Koziak. W uroczystości odsłonięcia wzięli udział nie tylko zaproszeni goście, ale również przechodnie, którzy spontanicznie dołączali do wydarzenia i mieli możliwość zapoznania się z historią Profesor.


Realizacja tablicy w ww. lokalizacji, która cechuje się dużym ruchem osób- zarówno pieszych,jak i zmotoryzowanych niewątpliwie ma duży wpływ na rozpropagowanie postaci prof. Eugenii Umińskiej, skrzypaczki uznanej na całym świecie. Była to postać związana z Krakowem, w latach 1945-1980 mieszkała w kamienicy przy ul. Basztowej 15. Tablica upamiętniająca jest zatem podkreśleniem tych związków i podtrzymywanej pamięci o wybitnej wirtuozce skrzypiec i nauczycielce wielu pokoleń skrzypków i skrzypaczek – również w Krakowie, gdzie była Rektorem Wyższej Szkoły Muzycznej przemianowanej w 1972 roku na Akademię Muzyczną w Krakowie (której patronem został Krzysztof Penderecki 27 listopada 2020 roku).


Tablica znajduje się w miejscu ogólnodostępnym dla wszystkich, w związku z czym każdy ma możliwość zapoznania się z postacią, jaką była Eugenia Umińska. Jest to również swoisty pretekst do promowania postaci kobiet, które często były pomijane, zaś ich rola umniejszana.


Niniejsza inicjatywa w swoim założeniu miała również funkcjonować jako inspiracja,w ramach hasła akcji „Krakowianki siłą Miasta”, której ideą jest przypomnienie o obywatelkach Krakowa, które inspirowały i stanowią wzorzec dla innych poprzez swoje działania.  A profesor Eugenia Umińska niewątpliwie była osobą oddaną swojej sztuce, a równocześnie była niezrównanym pedagogiem.

Lp. Tytuł projektu Realizator Dzielnica Sprawozdanie
10

Tablica pamiątkowa wirtuozki skrzypiec Pani Rektor Akademii Muzycznej prof. Eugenii Umińskiej

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Stare Miasto - I Sprawozdanie

 

Tablica pamiątkowa