górne tło

Wyprzedź raka mammografią

Szpital Uniwersytecki w Krakowie zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne kobiety w wieku 50-69 lat zamieszkujące, uczące się lub podejmujące pracę na terenie miasta Krakowa i gmin sąsiadujących.

Grupę docelową projektu stanowią kobiety w wieku aktywności zawodowej w przedziale 50-69 lat, zamieszkałe, uczące się lub podejmujące pracę na terenie miasta Krakowa, gmin Świątniki, Skawina, Mogilany, powiatu wielickiego, limanowskiego oraz myślenickiego, które:

W celu rejestracji na badanie należy skontaktować się z:

Badania, realizowane ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, będą wykonywane w:

Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Amazonek. Program przewiduje refundację kosztów dojazdu środkami transportu publicznego i refundację kosztów zapewnienia opieki osobom zależnym w czasie nieobecności pacjentki.

Więcej informacji tutaj.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.