górne tło

Ukraińska młodzież w Krakowie – trwa badanie

Miasto i Centrum Badań Młodzieży Uniwersytetu Pedagogicznego realizują projekt badawczy dotyczący ukraińskiej młodzieży mieszkającej i uczącej się w Krakowie. Badanie jest organizowane w ramach projektu Krakowski Barometr Młodzieży.

– Pierwszym etapem jest ankieta przygotowana w języku ukraińskim, w której pytamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych o jakość życia, edukacji, style życia, aspiracje edukacyjno-zawodowe oraz ocenę działalności instytucji i organizacji społecznych, przedstawiających ofertę edukacyjną i kulturalną adresowaną do młodzieży ukraińskiej – tak przedsięwzięcie przybliżają jego organizatorzy.

Wyniki badania pomogą wzbogacić program Młody Kraków 2.0, realizowany przez Urząd Miasta Krakowa, o ofertę dostosowaną do potrzeb stale powiększającej się grupy młodzieży ukraińskiej.

Przypomnijmy, że w marcu 2020 r. miasto podpisał z Uniwersytetem Pedagogicznym porozumienie o współpracy na rzecz krakowskiej młodzieży. Porozumienie dotyczy  przedsięwzięć edukacyjnych i badawczych, takich jak Krakowski Barometr Młodzieży, a także organizacja wykładów otwartych i warsztatów, a także praktyk studenckich i zajęć stażowych.

Więcej informacji na stronie www.mlodziez.krakow.pl.