górne tło

Budżet obywatelski miasta Krakowa – zgłoś swój projekt!

Pikniki integracyjne dla mieszkańców, koncerty, wystawy, kursy pierwszej pomocy, warsztaty literackie czy zakup nowości do bibliotek – jeszcze tylko do 14 maja 2021 r. można składać propozycje zadań do budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

W VIII edycji budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa na projekty zaplanowano łączną kwotę  35 000 000 zł.

Kwota przeznaczona na realizację zadań ogólnomiejskich wyniesie 7 mln zł natomiast na zadania dzielnicowe przewidziano 28 mln zł.

Projekty składa się poprzez założenie konta użytkownika oraz dedykowaną do tego platformę internetową.

Następnie należy pamiętać o dostarczeniu listy poparcia projektu.

Z uwagi na wystąpienie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii na podstawie Zarządzenia nr 970/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 kwietna 2021 r. w sprawie określenia trybu i zasad dostarczania list poparcia dla projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa na rok 2021 wyznaczono termin ostatecznego dostarczenia listy poparcia na dzień 30 czerwca 2021 r.

Mieszkaniec może wysłać listę pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Krakowa Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia 30-703 Kraków, ul. Jana Dekerta 24 lub dostarczyć bezpośrednio do skrzynek na korespondencję, przygotowanych w wybranych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa.

WAŻNE: Dostarczenie listy poparcia jest elementem niezbędnym do prawidłowego złożenia projektu.

 

Zachęcamy do kontaktu z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa i miejskimi jednostkami organizacyjnymi, to okazja do tego, aby porozmawiać o swoich pomysłach, uzyskać dodatkowe informacje albo doprecyzować swoje propozycje.

Dyżury będą odbywać się w blokach tematycznych – harmonogram wraz z numerami telefonu dostępny jest TUTAJ.

 

Szczegółowe informacje dotyczącego tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego znajdują się na stronach www.krakow.pl/budzet oraz www.bip.krakow.pl.