górne tło

Akademia Aktywnego Mieszkańca – poznaj Kraków od strony partycypacji.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkanek i Mieszkańców Krakowa chcących aktywnie uczestniczyć w życiu naszego Miasta poprzez dostępne narzędzia partycypacji, postanowiliśmy stworzyć projekt Akademia Aktywnego Mieszkańca (AAM).

Projekt Akademia Aktywnego Mieszkańca ma celu  przekazanie  wiedzy  na  temat podstawowych zasad działania samorządu, partycypacji oraz możliwości działań w ramach lokalnej społeczności. Zajęcia przeznaczone są dla osób chcących działać społecznie, które pragną zdobyć potrzebną do tego wiedzę, zarówno teoretyczną jak i praktyczną. Zajęcia prowadzone są zatem zarówno w formie wykładów, jak i warsztatów.

Projekt planowany jest w cyklu rocznym (marzec-grudzień). W  marcu 2021 r. odbyła się rekrutacja uczestników. Obecnie prowadzone są spotkania i warsztaty z grupą w formie on-line. Zajęcia mają charakter zamknięty, dostępny tylko dla uczestników Akademii.

Akademia Aktywnego Mieszkańca zbudowana jest z 3 głównych bloków tematycznych, gdzie każdy z nich podzielony jest na poszczególne zagadnienia:

  1. Samorządowy:

2. Partycypacyjny:

3. Społeczności lokalnych:

 

Absolwent AAM to świadomy i aktywny mieszkaniec, który: