górne tło

Społeczna Rada Barometru Krakowskiego

Społeczna Rada Barometru Krakowskiego - istotnym elementem projektu badawczego pn. „Barometr Krakowski”, od początku jego istnienia tj. od 2015 roku, była współpraca ze środowiskiem akademickim, związanym z badaniami społecznymi i zagadnieniami polityk miejskich.

Koordynatorem projektu jest Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI).

Uformowana Społeczna Rada Barometru Krakowskiego czuwa nad kształtem projektu, jako ciało doradcze. Obecnie w jej skład wchodzi 8 osób - pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Aktualny skład Rady to:

Więcej szczegółów znajduje się na stronie: www.barometrkrakowski.pl