górne tło

Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Powołanie Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego ma na celu wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, rozwijanie i doskonalenie współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz podkreślenie rangi partnerstwa w działaniu pomiędzy administracją samorządową a sektorem organizacji pozarządowych na rzecz mieszkańców Krakowa.

Prezydent Miasta Krakowa Zarządzeniem nr 1951/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. powołał Krakowską Radę Działalności Pożytku Publicznego. Powołana Rada jako organ konsultacyjno–opiniodawczy Prezydenta w zakresie współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi będzie pracowała do 2022 roku.

Więcej szczegółów znajduję się TUTAJ.