górne tło

Maj Równości - zapraszamy do przesyłania propozycji wydarzeń do 25 kwietnia

Kultura jest prawdziwą przestrzenią wolności, a o wolności nie może być mowy bez równości, bez wzajemnego szacunku i zrozumienia. Sztuka uczy wrażliwości, otwiera nowe perspektywy i pokonuje bariery, dlatego też jako Miasto Kraków zapraszamy wszystkich mieszkańców i mieszkanki do udziału w wydarzeniach odbywających się w ramach “Maja Równości”. 

Naszym celem jest stworzenie równościowego miejskiego programu kulturalnego angażującego jak najwięcej miejskich instytucji kultury.  Pragniemy, by w ten sposób szukać nowych, wspólnych pól dialogu i podkreślić zaangażowanie miasta w walkę z dyskryminacją na wielu płaszczyznach. Rozmowa o równości sprawia, że miejska wspólnota staje się silniejsza.

Wszystkie zaplanowane spotkania, inicjatywy, wystawy czy projekcje poruszają tematykę antydyskryminacyjną i równościową, dotykają tematyki wykluczenia, praw kobiet, praw społeczności LGBT+, praw migrantów i migrantek, skupiają się na przeciwdziałaniu mowie nienawiści  i promowaniu idei dostępności. “Maj Równości” obejmować będzie wydarzenia odbywające się od 1.05 - 31.05.

Wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców i mieszkanek, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych w walce z dyskryminacją jest dla nas priorytetem, dlatego chcemy zaprosić do współorganizacji wydarzenia wszystkich, którzy podejmują inicjatywy kulturalne o charakterze równościowym. Zapraszamy do przesyłania propozycji wydarzeń, które znajdą się w paśmie niezależnym “Maja Równości”.

Wydarzenia zgłoszone, zostaną po wstępnej weryfikacji przez Pełnomocniczkę ds. polityki równościowej, zgodności z ideą inicjatywy, włączone w program Maja Równości i będą promowane miejskimi kanałami. Wydarzenia nie mogą mieć charakteru politycznego i być związane z działalnością politycznych. Propozycje wydarzeń można przesyłać na adres: sz.umk@um.krakow.pl

W tytule maila prosimy umieścić “MAJ RÓWNOŚCI - PROPOZYCJA: Nazwa Wydarzenia”. W treści maila prosimy o przesłanie opisu i daty wydarzenia oraz informacji o organizatorze wraz z kontaktem do koordynatora.  Zgłoszenia przyjmujemy do 25 kwietnia 2021 roku.

Wydarzenia odbywające się w ramach Maja Równości powinny być dostosowane do obecnych warunków epidemicznych.

Warto także pamiętać, że Kraków uruchomił specjalne fundusze na projekty dla krakowskich organizacji pozarządowych,  które działają w obszarach: „upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji” oraz „działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn”.

Jak z nich skorzystać można przeczytać Tutaj.

Wydarzenia odbywające się w ramach Maja Równości powinny być dostosowane do obecnych warunków epidemicznych.