górne tło

Prezydent podpisał Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym

Prezydent Jacek Majchrowski jest jednym z sygnatariuszy apelu Unii Metropolii Miast Polskich, w którym prezydenci apelują w sprawie poszanowania zasad równości i tolerancji. 

Kraków jest miastem otwartych bram, dlatego też podejmuje liczne działania, w których priorytetem jest walka o prawa człowieka. Kierując się tą ideą, 16 listopada, w Międzynarodowy Dzień Tolerancji, Prezydent Jacek Majchrowski podpisał Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn została opracowana w ramach projektu prowadzonego przez Radę Gmin i Regionów Europy razem z partnerami i od momentu jej opracowania podpisało ją 1816 miast w 36 krajach. Miasta, które przyjęły kartę uznają, że równość kobiet i mężczyzn stanowi fundamentalne prawo i gwarantują wdrażanie rozwiązań, które będą miały na celu eliminację wszelkich nierówności i dyskryminacji. Jednym z kluczowych zapisów karty jest uznanie za priorytet zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w procesie decyzyjnym i uznanie eliminacji stereotypów opartych na płci jako podstawy osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn.

Sygnatariusze karty zobowiązują się do włączania kwestii płci do wszystkich działań samorządów lokalnych i regionalnych.

Wśród działań zapisanych w karcie, do których zobowiązuje się samorząd jest m.in.:

Karta zobowiązuje sygnatariuszy także do opracowania, w ciągu dwóch lat, Równościowego Planu Działania, nad którym we współpracy z Radą ds. Równego Traktowania Urząd Miasta Krakowa będzie intensywnie pracował. 

the european charter for equality.jpg