górne tło

Stan wolności artystycznej osób LGBTI – prezentacja międzynarodowego raportu w Krakowie

10 grudnia 2020 w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka, w Krakowie został ogłoszony raport na temat wolności wypowiedzi artystycznej osób LGBTI, przygotowywany przez organizację Freemuse. Raport przybliża przypadki 149 naruszeń wolności artystycznej, które miały miejsce w 40 krajach oraz on-line.

Freemuse jest niezależną, międzynarodową organizacją pozarządową działającą na rzecz praw człowieka, wolności słowa i ekspresji artystycznej oraz różnorodności kulturowej. Organizacja posiada specjalny status doradczy ONZ przy Radzie Gospodarczej i Społecznej (UN-ECOSOC) oraz status doradczy przy UNESCO.  Freemuse działa w skali międzynarodowej, dokumentuje naruszenia wolności artystycznej w różnych krajach świata. Współpracuje z artystami, organizacjami artystycznymi i kulturalnymi oraz aktywistami. Wspiera artystów, którzy w swoich krajach prześladowani są ze względu na płeć, rasę lub orientację seksualną. Organizacja broni wolności artystycznej, analizując m.in. prawne i polityczne praktyki cenzury i bezprawnych ograniczeń wolności artystycznej w ponad 90 krajach i jest znana z przygotowywanego co roku raportu „The State of Artistic Freedom" („Stan wolności artystycznej”), w którym analizuje przypadki naruszeń wolności artystycznej, z jakimi spotykają się różne grupy twórców i ludzi kultury. Raport jest szeroko komentowany przez rządy państw, urzędników ONZ, a także środowiska akademickie, kulturalne i artystyczne.


Zaproszenie naszego miasta do współpracy była wyrazem  docenienia lokalnej polityki społecznej i kulturalnej ukierunkowanej na prawo do swobodnej wypowiedzi twórczej. To jednocześnie efekt dotychczasowych, wielowymiarowych działań na rzecz poszanowania grup społecznych, które tworzą bogaty i różnorodny charakter Krakowa i przyczyniają się do jego otwartości. Uwagę międzynarodowych mediów przyciągnęły w szczególności ostatnie wyraźne gesty miasta mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób nieheteronormatywnych.

Więcej informacji na temat wydarzenia znajduję się TUTAJ.