Inicjatywa lokalna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Dokument archiwalny

Zrealizowane projekty - 2020

Rok 2020 z uwagi na pandemię covidu-19 nie był łatwym okresem dla działań mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej. Do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia wpłynęły 24 wnioski, z których wspólnie udało się zrealizować 10.

Mieszkańcy Krakowa swoje działania w ramach inicjatywy lokalnej skupili na zagadnieniach związanych z edukacją, ekologią, nie zapomnieli również o seniorach i ochronie zdrowia.

1. Projekt i wykonanie bioróżnorodnych rabat kwietnych przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 106 w Krakowie  to inicjatywa lokalna, która była wspólną realizacją nauczycieli, dzieci, rodziców oraz seniorów z Centrum Aktywności Seniora działającego w budynku szkoły.

W ramach zadania powstały rabaty, którymi członkowie społeczności szkolnej będzie się opiekować, będzie to również miejsce do prowadzenia różnorodnych zajęć na świeżym powietrzu. Uczniowie mieli okazję wziąć udział w warsztatach z ogrodnikiem oraz pogłębiać swoją wiedzę z zakresu ekologii i przyrody. Realizacja inicjatywy wymagała pozalekcyjnego zaangażowania uczniów oraz rodziców w zbiórkę materiałów, roślin czy obsadzenie rabaty. Wykonanie wszystkich zaplanowanych działań wymagało współpracy z rodzicami, seniorami oraz nauczycielami, co pozytywnie wpłynęło m.in. na społeczny wymiar zadania.

Lp.

Tytuł projektu

Realizator

Dzielnica

 Sprawozdanie

1.

Projekt i wykonanie bioróżnorodnych rabat kwietnych przed budynkiem Szkoły

Zarząd Zieleni Miejskiej

V Krowodrza

sprawozdanie

bioroznorodne rabaty 2.jpg


2. Ogród Społeczny Salwator - W ramach inicjatywy lokalnej istniejąca zielona przestrzeń przerodziła się w ogród społeczny, zwiększyła swoją funkcjonalność dla obecnych jak i przyszłych ogrodników, stała się miejscem, w którym mogą oni realizować swoją pasję, promować idee ogrodnictwa miejskiego i płynących z niego korzyści dla miasta.

W ramach inicjatywy realizatorzy koordynowali wszystkie prace, przygotowali harmonogram przebywania w ogrodzi, a dzieląc się pracą większość czynności wykonali samodzielnie. Finalnie udało się wykonać drewniane elementy małej architektury takich jak tablice edukacyjne, tablice informacyjne, trejaże na pnącza, donice wolnostojące, posadzono również płot wierzbowy oraz wierzbowy wigwam. Inicjatywa lokalna „Ogród Społeczny Salwator” ze względu na zagrożenie epidemiologiczne związane z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 zrealizowana została w zmodyfikowanej formie, na wydarzenie niestety nie mogli zostać zaproszeni mieszkańcy.

 

Lp.

Tytuł projektu

Realizator

Dzielnica

 Sprawozdanie

2.

Ogród Społeczny Salwator

Zarząd Zieleni Miejskiej

VII Zwierzyniec

sprawozdanie


3. Ogród różany rozproszony cz.2  to Inicjatywa będąca kontynuacja zeszłorocznego zadania o takiej samej nazwie. Celem inicjatywy było obsadzenie Alei Róż różami, co nawiązuje do historii tego miejsca, a efektem tych działań poza zazielenieniem skweru było zwiększenie postaw obywatelskich mieszkańców Krakowa poprzez  szerzenie wiedzy na temat narzędzia jakim jest inicjatywa lokalna. 

W ramach wydarzenia w pierwszym etapie realizacji odbyły się warsztaty edukacyjne na temat róż i ich pielęgnacji, spotkanie miało charakter otwarty i odbyło się na świeżym powietrzu w miejscu gdzie planowane były nasadzenia róż tj. na skwerze przy os. Zgody 7. W drugim etapie przedsięwzięcia posadzonych zostało 300 krzewów róż odmiany Rosa Matador. Z racji zwiększanie obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 sadzenie róż zostało przeprowadzone bez udziału mieszkańców.

Lp.

Tytuł projektu

Realizator

Dzielnica

 Sprawozdanie

3.

Ogród Różany rozproszony cz. II

Zarząd Zieleni Miejskiej

XVIII Nowa Huta

sprawozdanie

 

ogrod różany ii 1.jpg     ogród różany ii 2.jpg


 

4. Budujemy ogród deszczowy na ROD Wisła to działanie mieszkańców na celu popularyzacji rozwiązań na rzecz adaptacji miasta do zmian klimatu poprzez stworzenie ogrodu deszczowego, którego celem jest gromadzenie wód opadowych.

W ramach przedsięwzięcia na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych ROD Wisła mieszkańcy przy współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej stworzyli ogród deszczowy tj. trzy zbiorniki na wodę opadową.  Mieszkańcy będą mieli możliwość obserwacji zalet takiego rozwiązania. Jest on zachętą do tworzenia tego typu instalacji w innych miejscach. Wiosną mieszkańcy i ogrodnicy będą mieli możliwość pielęgnowania, dosadzania roślin oraz dbania o stworzony ogród.

Lp.

Tytuł projektu

Realizator

Dzielnica

 Sprawozdanie

4.

Budujemy ogród deszczowy na ROD Wisła

Zarząd Zieleni Miejskiej

XVIII Nowa Huta

sprawozdanie

rod wisła _1.jpg     rod wisła 3.jpg

 


 

5. Społeczne wydawnictwo lokalne Gazetka to inicjatywa lokalna będąca kontynuacją projektu pod tym samym tytułem z 2019 r. Gazetka stanowi bezpłatny, kulturalno-rozrywkowo-informacyjny poradnik, w którym mieszkańcy Dzielnicy XVII mogli brać udział.

Ideą inicjatywy jest integracja formacji i osób działających na rzecz społeczności okolic Kantorowic i Zesławic oraz informacja społeczności lokalnej o działaniach i osobach związanych z okolicą poprzez poprawę komunikacji między mieszkańcami, aktywistami lokalnymi. Gazetka stanowi źródło wiedzy i informacji dla mieszkańców.

 

Lp.

Tytuł projektu

Realizator

Dzielnica

 Sprawozdanie

5.

Społeczne wydawnictwo lokalne Gazetka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

XVII Wzgórza Krzesławickie

sprawozdanie

gazetka2.png      gazetka1.png


 

6. Ogrody Deszczowe w Mistrzejowicach "Rada Dzielnicy XV" to inicjatywa w której realizację zaangażowała się Rada Dzielnicy udostępniając swój teren przy budynku.

Głównym celem  projektu jest zwrócenie szczególnej uwagi na problem niskiej retencji wód opadowych w mieście oraz roli wody w przyrodzie i gospodarce człowieka. Realizacja inicjatywy jest sposobem na przekazanie mieszkańcom wiedzy na temat możliwości podjęcia działań, które pozytywnie wpływają na retencję wód w mieście. Jest to temat bardzo ważny. Wnioskodawcy zadbali o to, aby pokazać mieszkańcom, że realizacja takiego przedsięwzięcia nie jest skomplikowana i wymaga stosunkowo niskich nakładów finansowych.

Lp.

Tytuł projektu

Realizator

Dzielnica

 Sprawozdanie

6.

Ogrody Deszczowe w Mistrzejowicach "Rada Dzielnicy XV"

Klimat Energia Gospodarka Wodna

XV Mistrzejowice

sprawozdanie

 

ogród deszczowy mistrzejowice1.jpg     ogród deszczowy mistrzejowice2.jpg


 

7. Piknik u Fiedlera to projekt mieszkańców, to inicjatywa w którego realizację zaangażowała się Szkoła Podstawowa nr 114 w Krakowie.  Inicjatywa „Piknik u Fiedlera” to działanie,  które skupiło wokół siebie uczniów, nauczycieli ze szkoły, rodziców oraz dziadków.

Celem projektu było zagospodarowanie przyszkolnego terenu zielonego w połączeniu z działaniami na rzecz edukacji ekologicznej i przyrodniczej wszystkich uczestników przedsięwzięcia. Nauczyciele i uczniowie uprzątnęli i przygotowali teren, wykonali rabaty, posadzili rośliny oraz umieścili w ogrodzie wykonane wcześniej karmniki oraz budki lęgowe dla zwierząt. Stworzony ogród stał się miejscem gwarantującym dzieciom edukację na świeżym powietrzu, gdzie do rozwoju przyrody przyczynili się wszyscy uczestnicy przedsięwzięcia.  Dzięki zaangażowaniu tak licznej grupy mieszkańców udało się zbudować mocną relacje społeczności szkolnej, począwszy od nauczycieli po uczniów i członków ich rodzin, przypominając o tym, że szkoła to nie tylko edukacja a przede wszystkim wspólnota.

 

Lp.

Tytuł projektu

Realizator

Dzielnica

 Sprawozdanie

7.

Piknik u Fiedlera

Zarząd Zieleni Miejskiej

III         Prądnik Czerwony

sprawozdanie

 

piknik u fiedlera 1.jpg     piknik u fiedlera 2.jpg


 

8. Sekcja Sportowo-Rekreacyjna Seniorów to inicjatywa skierowana do osób 60+ zamieszkałych w Dzielnicy VIII Dębniki.

Celem głównym przedsięwzięcia była popularyzowanie zdrowego stylu życia wśród seniorów poprze aktywność fizyczną. Mieszkańcy dzięki inicjatywie stworzyli propozycję udziału w zajęciach  upowszechniających kulturę fizyczną z wykorzystaniem wielu dyscyplin sportowych. Niestety z uwagi na obostrzenia wynikające z szerzącej się pandemii COVID-19 nie udało się zrealizować całego cyklu wydarzeń.

Lp.

Tytuł projektu

Realizator

Dzielnica

 Sprawozdanie

8.

Sekcja Sportowo-Rekreacyjna Seniorów

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

VIII Dębniki

 

plakat-3-bez-basenu.jpg     zdjecie1-seniorzy.jpg


 

9. Donice pełne kwiatów na Szkolnym 35 to działanie, które zaangażowało wokół siebie mieszkańców Nowej Huty i pracowników Stowarzyszenia Pomocy Społecznej Gaudium et Spes.

Przedsięwzięcie nawiązuje do miejsca, w którym obecnie możemy podziwiać wystawę zdjęć przed realizacją inicjatywy i po jej zakończeniu, to również siedziba stołówki prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Gaudium et Spes. Projekt polegał na obsadzeniu 18 zaniedbanych, kamiennych donic znajdujących się przed stołówką. Ostatecznie przy zaangażowaniu Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta udało się zagospodarować donice, a efekty pracy możemy podziwiać dzięki wystawie obrazującej ten proces.

Lp.

Tytuł projektu

Realizator

Dzielnica

 Sprawozdanie

9.

Donice pełne kwiatów na Szkolnym 35

Zarząd Zieleni Miejskiej

XVIII

Nowa Huta

sprawozdanie

 

donice na szkolnym 2.jpg     donice na szkolnym.jpg


 

10. Profilaktyka w zakresie ochrony przed COVID-19 to  inicjatywa skierowana głównie do mieszkańców, seniorów osiedla Opatkowice.

Jej głównym celem było dostarczenie wprost do domów seniorów 100 szt. płynów do dezynfekcji o pojemności 0,5 l z atomizerem. Akcja rozdysponowania środków pozytywnie wpłynie na lokalną społeczność, gdyż w tych trudnych czasach mieszkańcy w szczególny sposób zadbali o siebie nawzajem. Inicjatywa nie tylko zabezpieczyła seniorów w środki ochrony osobistej w postaci płynów  ale również sprawiła, że poczuli się docenieni. Dzięki inicjatywie seniorzy mieli okazję zapoznać się z informacjami czym jest inicjatywa.

Lp.

Tytuł projektu

Realizator

Dzielnica

 Sprawozdanie

10.

Profilaktyka w zakresie ochrony przed COVID-19

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

X Swoszowice

sprawozdanie

A3-plakat-covid-dzielnica-X.jpg

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marta Bzura
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2021-02-08
Data aktualizacji: 2021-12-15
Powrót