Aktualności

Zaproszenie dla rodziców z dziećmi do 5 roku życia na cykliczne zajęcia - „Soboty Słodziaków”

Centrum Aktywności Rodziny „Widzimisię” zaprasza rodziców z dziećmi do 5 roku życia na cykl  spotkań pn. „Soboty Słodziaków”

 

Projekt Programu „Zdrowy Kraków 2019-2021” konsultowany - zgłaszanie uwag jeszcze tylko do 22 października

Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa zaprasza organizacje, instytucje oraz podmioty prowadzące działalność w obszarze zdrowia publicznego do udziału w trzecim etapie konsultacji w sprawie Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków” na lata 2019 – 2021. Ostateczny termin zgłaszania uwag do projektu upływa 22 października br. (poniedziałek).

 

Nabór wniosków w programie Kreatywna Europa – komponent Kultura

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Sektora Audiowizualnego oraz Kultury (EACEA) ogłosiła otwarcie naboru wniosków w programie Kreatywna Europa – komponent Kultura do obszaru grantowego Projekty współpracy europejskiej.

Konkurs na dostosowanie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym.

Dyrektor Wydziału Edukacji UMK zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach

Dyrektor Wydziału Edukacji UMK zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Krakowa. Konsultacje odbywać się będą w dniach od 18 do 31 października 2018 r.

Konkurs na prowadzeniu sześciu punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2019 roku".

Stowarzyszenie Ekologiczne “EKO-UNIA” ogłosiło konkurs na „Małe granty dla zrównoważonego rozwoju – IV edycja”

Wnioskodawcami uprawnionymi do aplikowania o środki programu są organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), przedszkola, szkoły a także pozostałe instytucje publiczne. Preferowane będą projekty, które wpiszą się w realizowanie zasady zrównoważonego rozwoju bądź rozpoczną jej promocję na poziomie lokalnym.

Fundusz na rzecz demokracji i solidarności w Europie (Civitates) ogłosił kolejny konkurs

Fundusz Civitates został utworzony przez konsorcjum złożone z 16 fundacji, które zobowiązały się do przestrzegania wartości demokratycznych w Europie. Fundusz prowadzony jest przez Network of European Foundations (NEF) z siedzibą w Brukseli.

Rusza małopolska edycja konkursu Barwy Wolontariatu 2018!

Do 10 listopada 2018 roku zgłaszać można kandydatury wolontariuszy do konkursu „Barwy Wolontariatu”. Celem konkursu jest wyróżnienie osób zaangażowanych w różne formy działalności wolontarystycznej.

Trwa Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2018

W Regionalnym Konkursie Grantowym można otrzymać dofinansowanie do 8 500 zł. na minimum sześciomiesięczne projekty realizowane pomiędzy 1.02.2019 r. a 31.08.2019 r. Nabór wniosków trwa do 25 października 2018 r. do godziny 12.00.

Nawikus
POLECAMY
Baza krakowskich NGO:
Newsletter
newsletter
Zapisz się