Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

FIO Małopolska Lokalnie Północ - edycja 2019

FIO Małopolska Lokalnie – Północ jest Programem wspierającym mieszkańców północno – zachodniej części województwa małopolskiego, którzy angażują się w działania na rzecz rozwoju i wzmacniania lokalnych społeczności. Znamy wyniki konkursu grantowego FIO Małopolska Lokalnie – Północ, edycja 2019. 16 projektów autorstwa organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu Krakowa zyskało blisko 50 000 zł na społeczne inicjatywy.

Dotacje przyznano w ramach programu FIO Małopolska Lokalnie – Północ, który jest realizowany w partnerstwie z Miastem Kraków przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych. Dzięki przyznawanym środkom organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą inicjować różnego rodzaju przedsięwzięcia dotyczące lokalnych społeczności.

Dwie młode organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Wielokulturowy Kraków i Fundacja Instytut Polska-Ukraina, rozwiną swoje potencjały dzięki dofinansowaniu w wysokości 5 tys. złotych. Projekt „Wielokulturowy Kraków – rozwijamy nasz potencjał!” zakłada zwiększenie kompetencji międzykulturowych członków stowarzyszenia, wykonanie kopii fotoreportażu „Mój, Twój, Nasz. Oblicza Krakowa” oraz doposażenie organizacji w sprzęt fotograficzny. Natomiast projekt „Media informacyjne, które łączą” zakłada warsztaty dziennikarskie dla wolontariuszy Fundacji Instytut Polska – Ukraina. Wolontariusze przygotują nowe teksty i staną się korespondentami portalu UAinKrakow.pl .

Dotacje w wysokości do 3 tys. złotych otrzymało 14 projektów społecznych. Tegoroczne działania projektowe skupiać się będą w następujących dzielnicach Krakowa: Stare Miasto, Dębniki, Zwierzyniec, Krowodrza, Zabłocie, Podgórze, Bieżanów-Prokocim, Nowa Huta.fio małopolska lokalnie – północ, edycja 2019.jpg

Podgórze to dzielnica najbardziej aktywnych wnioskodawców tegorocznej edycji FIO Małopolska Lokalnie – Północ. Aż pięć projektów całościowo lub w części będzie realizowanych na jej terenie. Kolejną dzielnicą, w której realizowane będą trzy projekty, jest Krowodrza. W pozostałych dzielnicach konkurs grantowy wygrało po jednym projekcie.

Zgodnie z najnowszymi trendami, w ramach FIO Małopolska Lokalnie – Północ realizowane będą projekty proekologiczne. Grupa nieformalna Warsztatownia zaprosi mieszkańców Krakowa na „Oddech miasta”, czyli otwarte spotkanie z naukowcami w przestrzeni miejskiej, którzy opowiedzą o smogu oraz wykonają doświadczenia obrazujące jakość krakowskiego powietrza. Rozdanych zostanie także 100 masek antysmogowych. Wydarzenie pomyślane jest jako towarzyszące Targowi Pietruszkowemu. Kolejnym ciekawym projektem w tej tematyce jest pomysł grupy „Nadmiar”, która zrealizuje w ramach festiwalu „Nadmiar: Rewizja”, panele dyskusyjne zwracające uwagę na wpływ naszych codziennych wyborów konsumpcyjnych na środowisko, w którym żyjemy. Uczestnicy będą mieli okazję zaznajomić się z zagadnieniem fast fashion, tematyką less waste, ideą ekonomii współdzielenia i ekonomii zrównoważonej.

O równowagę pomiędzy obowiązkami domowymi, pracą, rodziną, a czasem tylko dla siebie, dzięki grupie nieformalnej „Zrób krok”, zadbają mamy z Dębnik i Zwierzyńca. Podczas realizacji projektu „MAMA POTRAFI – Akademia Rozwoju Kobiet” panie będą mogły podnosić swoją wiedzę na temat zdrowia m.in. profilaktyki raka piersi, diety antyrakowej, równowagi emocjonalnej oraz rozpocząć przygodę z aktywnością sportową chodząc z kijami – Nordic Walking.

Na Dębnikach powstanie także grupa wsparcia „Rodzina na odległość”, w ramach której obywać się będą cykliczne spotkania dla kobiet, których mężowie przebywają na emigracji. Grupa realizująca projekt zapewni także wsparcie psychologiczne i opiekę nad dziećmi w trakcie spotkań. Korzyści z udziału w projekcie to zwalczanie bezradności wobec problemu samotności, wymiana użytecznych informacji, dzielenie się doświadczeniami w pokonywaniu trudności dnia codziennego oraz wzajemne wsparcie emocjonalne. W spotkaniach będą mogły uczestniczyć wszystkie kobiety, których dotyczy temat emigracji, zamieszkujące Kraków i okolice.

Mieszkańców Krakowa dotyczy nie tylko problem emigracji, ale także współdzielenia przestrzeni z mniejszościami – tej tematyce poświęcony jest projekt „Obcy w naszym mieście – kulturą w dyskryminację”. Grupa nieformalna Bal Kultury zaprosi na Zabłocie mieszkańców Krakowa na trzy weekendy z pokazami filmów, panelami dyskusyjnymi oraz imprezami muzycznymi. Projekt ma na celu zwiększenie świadomości różnorodności kulturowej mniejszości osiadłych w Krakowie: żydowskiej i ukraińskiej, propagowanie otwartości, a także stworzenie przestrzeni do rozmowy o prawach kobiet, problemie dyskryminacji i zaletach płynących z budowania postaw prospołecznych.

Ciekawą odpowiedzią na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz po kryzysach psychicznych są projekty dziejące się na Podgórzu, Krowodrzy i Bieżanowie-Prokocimiu.

Dzięki projektowi „Nie szukam wymówek – pomagam!” realizowanemu na Krowodrzy przez grupę nieformalną o tej samej nazwie, osoby z niepełnosprawnością słuchu będą mogły kompleksowo przeszkolić się z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Natomiast seniorzy z dzielnicy V będą mogli wziąć udział w projekcie grupy nieformalnej Dobrze pt.: „Legendy w małym paluszku – warsztaty dla seniorów z tworzenia książek dotykowych dla dzieci niewidomych i słabowidzących”. Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu warsztatów twórczych dla seniorów, podczas którego zostaną stworzone książeczki dotykowe dla dzieci niewidomych i słabowidzących. Książeczki zostaną przekazane do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie. Ponadto, uczestnicy warsztatów nagrają audiobooki/narracje do książek, które staną się uzupełnieniem powstałych książeczek, co pozwoli dzieciom z dysfunkcjami wzroku na jednoczesne samodzielne słuchanie bajki podczas dotykowego poznawania ilustracji.

Do dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Bieżanowa-Prokocimia skierowany jest projekt grupy nieformalnej Prodomonostra. „Słońcem malowane” to seria trzech plenerowych warsztatów plastyczno–malarskich o tematyce przyrodniczej. Grupa nieformalna Arteosis, pod patronatem Stowarzyszenia Psychiatria i Sztuka im. dr. Andrzeja Kowala, będzie integrować uzdolnione twórczo osoby po różnych kryzysach psychicznych z osobami w pełni zdrowia w ramach projektu „Warsztaty Twórcze Przestrzenie”. Główne działania projektowe to cykl warsztatów plastycznych oraz wystawa pokazująca prace uczestników projektu.

Jak co roku, w ramach projektu FIO Małopolska Lokalnie realizowane są projekty dla dzieci i młodzieży. Dla wychowanków krakowskich placówek opiekuńczo – wychowawczych Krakowska Grupa Arteterapeutyczna zorganizuje cykl warsztatów literackich „Czytam więc jestem”, a Krakowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych i Rozwoju Głosu Sound of Speech zaprosi dzieci na audycję muzyczną „Bajkowy Hollywood”.

Grupa nieformalna „Dla Ojczyzny” przygotowała dla przedszkolaków „Sztafetę pokoleń”. Dzieci odwiedzą Muzeum AK im. gen. E. Fieldorfa, wezmą udział w warsztatach edukacyjnych połączonych z zajęciami artystycznymi: muzycznymi (nauka pieśni patriotycznej) i plastycznymi „Portret Małego Żołnierza”, spotkają się także z kombatantami zrzeszonymi w krakowskim oddziale Niezależnego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Natomiast grupa nieformalna „Kolektyw zaczytane” zorganizuje, w zakątku Szewczyka Dratewki przy alejkach Grottgera, cykl wakacyjnych spotkań około czytelniczych dla dzieci z okolicznych przedszkoli. Projekt „Zaczytane alejki” zakończy wymiana książek podczas pikniku literackiego.

Wychowankom klas I-III nowohuckiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 98 dedykowany jest projekt grupy Kreatywność dla młodych pt.: „Z pomysłem i zabawą ku przyszłości”. Głównym założeniem projektu jest pobudzenie rozwoju dzieci poprzez różnorodne zajęcia wakacyjne tj. programowanie i robotyka na zestawach edukacyjnych Lego, zajęcia muzyczno-rytmiczne z wykorzystaniem angielskich piosenek, zajęcia pierwszej pomocy – bezpieczne wakacje.

W poniedziałek 16 grudnia 2019 r. w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyła się uroczysta gala podsumowująca program FIO Małopolska Lokalnie – Północ, który realizowany jest w Gminie Miejskiej Kraków i północno – zachodniej części Województwa Małopolskiego.
Podczas gali, w której wzięło udział 80 grantobiorców z terenu Gminy Miejskiej Kraków i Województwa Małopolskiego, realizatorzy inicjatyw społecznych podsumowali dotychczasową pracę w gronie społeczników z naszego regionu. Dodatkowo podczas wydarzenia zaprezentowano laureatów plebiscytu na Najciekawszą Inicjatywę Zrealizowaną w Gminie Miejskiej Kraków oraz w Województwie Małopolskim, wybranych przez internautów w plebiscycie który trwał do piątku 13 grudnia do godz. 23:59.

Laureatami plebiscytu w Gminie Miejskiej Kraków zostali:

Miejsce I: projekt „Bajkowy Hollywood” / Krakowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych i Rozwoju Głosu „Sound of Speech”
Miejsce II: projekt „Oddech Miasta / grupa nieformalna Warsztatownia
Miejsce III: projekt „Wielokulturowy Kraków – rozwijamy nasz potencjał” / Stowarzyszenie Wielokulturowy Kraków.

Laureatami plebiscytu w Województwie Małopolskim zostali:

Miejsce I: projekt „Gimnastyka dla Smyka” / grupa nieformalna Miłośnicy Gimnastyki Korekcyjnej
Miejsce II: projekt „Muzyka w nas”/ grupa nieformalna Chór Dobra Energia
Miejsce III: projekt „Z igłą za pan brat”/ Koło Gospodyń Wiejskich w Podborzu

Znamy termin naboru wniosków w kolejnej edycji projektu!

Jeśli działasz w młodej organizacji pozarządowej lub tworzysz grupę nieformalną, już dziś zapisz w kalendarzu termin „marzec 2020” – to właśnie wtedy wystartuje kolejna edycja projektu FIO Małopolska Lokalnie Północ! Może to właśnie Ty i Twoja organizacja staniecie przed szansą otrzymania grantu na realizację projektu społecznego!


Projekt FIO Małopolska Lokalnie – Północ współfinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Gminy Miejskiej Kraków i Województwa Małopolskiego.

Poprzez realizację Programu Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze pomagają w rozwoju młodym organizacjom pozarządowym, grupom nieformalnym, grupom samopomocowym i młodym NGO w realizacji przedsięwzięć społecznych.

Rodzinne gry i zabawy, spotkania tematyczne, zakup sprzętu biurowego, pokazy mody – to tylko kilka spośród ponad 800 projektów, realizowanych w Małopolsce w ramach FIO Małopolska Lokalnie od 2014 roku.

Na terenie samej Gminy Miejskiej Kraków w latach 2014-2018 udzielono 140 dotacji o wartości ponad 620 tys. zł, w tym wsparcie otrzymało 77 młodych NGO i 63 grupy nieformalne. Dobre praktyki zrealizowanych w latach 2017/2018 projektów dostępne są na stronie http://malopolskalokalnie.pl/polnoc/ w zakładce „plebiscyt / archiwalne”.

Zdj.: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
pokaż metkę
Osoba publikująca: Marta Bzura
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2020-12-07
Data aktualizacji: 2020-12-07
Powrót