Miejskie Centrum Dialogu

Miejskie Centrum Dialogu zaprasza do aktywnej dyskusji na forum, wyrażania swoich opinii w sondażach, badaniach oraz aktywności w dyskusji o planowanych inwestycjach i innych projektach miejskich.

Miejskie Centrum Dialogu
Fot. https://dialogspoleczny.krakow.pl

Konsultacjom społecznym poddawanych jest w Krakowie szereg pomysłów, projektów,  dużych i małych inwestycji, proponowanych do realizacji z myślą o mieszkańcach. Każdy Krakowianin, zainteresowany organizacją wspólnej przestrzeni i otoczenia, może mieć głos i wypowiedzieć się w różnych sprawach.

Zakres działania Miejskiego Centrum Dialogu:

  1. Wsparcie budowy aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, przede wszystkim poprzez podejmowanie działań badawczych: diagnozowanie potrzeb społecznych mieszkańców Krakowa (badania ilościowe, ankiety, sondy uliczne; badania jakościowe, pogłębione wywiady indywidualne (IDI), Zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI)) oraz działań informacyjnych z zakresu komunikacji, dialogu społecznego, konsultacji społecznych (działania aktywizujące)
  2. Tworzenie doraźnych punktów konsultacyjnych w ważnych procesach konsultacyjnych realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa lub miejskie jednostki organizacyjne.
  3. Koordynacja: scentralizowanie wszystkich procesów konsultacyjnych realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne.
  4. Ujednolicenie i udostępnianie informacji dla mieszkańców. Informacja dotycząca planowanych i realizowanych konsultacji społecznych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne w jednym miejscu.
  5. Podejmowanie działań mających na celu wsparcie i upowszechnianie wśród mieszkańców Krakowa idei społeczeństwa obywatelskiego, samorządności, prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, integrowanie społeczności lokalnej.
  6. Prowadzenie serwisu www.dialoguj.pl/ www.dialogspoleczny.krakow.pl.

Zobacz więcej

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków