PASIOS - Gminny Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych

PASIOS - Gminny Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2015 – 2020 skierowany jest do mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, którzy osiągnęli wiek 60 lat.

PASIOS - Gminny Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych
Fot. pixabay

Poprawa jakości i poziomu życia osób starszych poprzez promowanie ich aktywności, dbałości o stan zdrowia, edukacji oraz integracji międzypokoleniowej to cele programu koordynowanego przez Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych. Jego realizatorami są organizacje pozarządowe oraz inne komórki Urzędu Miasta Krakowa we współpracy z miejskimi jednostkami organizacyjnymi, uniwersytetami trzeciego wieku, Radami Dzielnic, Krakowskim Centrum Seniora oraz lokalnymi Centrami Aktywności Seniorów.

Zobacz więcej

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Baza krakowskich NGO:
Newsletter
newsletter
Zapisz się