Aktualności Programu Otwarty Kraków

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnościami towarzyszącymi realizacji Programu Otwarty Kraków.

Aktualności Programu Otwarty Kraków
Fot. pixabay

2 lipca 2018 roku Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców. Tytuł zadania publicznego: „Otwarty Kraków”– projekty informacyjne i edukacyjne”.

Cel zadania:

Zaplanowane przedsięwzięcie powinno wpisywać się w zakres przedmiotowy zadań określonych w uchwale nr LII/964/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu ''Otwarty Kraków'': https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D21638%26typ%3Du i mieć charakter informacyjny lub edukacyjny w kontekście celu głównego Programu tj: wdrożenie i realizacja polityki otwartości miasta Krakowa na przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców poprzez:

  • budowanie wśród mieszkańców Krakowa poczucia solidarności oraz świadomości i wiedzy na temat kultury i obyczajów innych narodowości;
  • kształtowanie postawy tolerancyjnej wobec cudzoziemców, mniejszości narodowych i etnicznych;
  • działanie nastawione na identyfikację i rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem we wspólnocie społeczeństwa międzykulturowego.

Treść ogłoszenia oraz zasady przystąpienia do konkursu można znaleźć pod adresem: http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99407


29 czerwca 2018 roku Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców -  „Otwarty Kraków”– festiwal wielokulturowy”

Celem  zadania jest zaplanowane przedsięwzięcie, które  powinno wpisywać się w zakres przedmiotowy zadań określonych w uchwale nr LII/964/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu ''Otwarty Kraków'': https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D21638%26typ%3Du

Zaplanowane przedsięwzięcie powinno mieć na celu:

  • integrację cudzoziemców mieszkających na terenie Gminy Miejskiej Kraków,
  • zaprezentowanie działalności organizacji pozarządowych działających na rzecz integracji cudzoziemców w ich własnych siedzibach lub podczas zorganizowanego wydarzenia,
  • stworzenie możliwości nawiązania współpracy i integracji pomiędzy organizacjami pozarządowymi, cudzoziemcami i mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków,
  • promocję organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miejskiej Kraków na rzecz integracji cudzoziemców;
  • informowanie mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków o organizacjach trzeciego sektora, instytucjach i innych podmiotach działających rzecz integracji cudzoziemców;
  • zaprezentowanie oferty organizacji trzeciego sektora realizowanej na rzecz cudzoziemców.

Treść ogłoszenia oraz zasady przystąpienia do konkursu można znaleźć pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?news_id=99362

 
 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków