Zespół ds. Bazgrołów

Zespół ds. Bazgrołów
Fot. https://pogromcybazgrolow.com/

Zarządzeniem nr 2328/2016 z dnia 07.09.2016 r. PREZYDENT MIASTA KRAKOWA powołał Zespół Zadaniowy ds. Ograniczenia Bazgrołów w Krakowie

Członkowie Zespołu:

Przewodniczący: Waldemar Domański – Biblioteka Polskiej Piosenki,
Zastępca Przewodniczącego: Radosław Gądek – Straż Miejska Miasta Krakowa,
Członkowie:
1) Grzegorz Dyrkacz - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie,
2) Grzegorz Grzybek - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
3) Adam Cebula - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu,
4) Artur Farat - Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej,
5) Anna Czajczyk - Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej,
6) Ewa Kurdziel – Zarząd Infrastruktury Sportowej,
7) Anna Dunajska - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie,
8) Mateusz Płoskonka – Wydział Spraw Społecznych,
9) Elżbieta Wyszyńska – Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków,
10) Edyta Wójcik – Wydział Mieszkalnictwa,
11) Paweł Maciejowski – Komenda Miejska Policji w Krakowie,
12) Piotr Rusowicz – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
13) Teresa Franczak – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie,
14) Magdalena Furdzik - Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych,
15) Janusz Kapusta – Wydział Edukacji,
16) Krystyna Łaciak – Społeczny Komitet Odnowy Zabytków,
17) Magdalena Doksa-Tverberg – Wydział Promocji i Turystyki.

logo Pogromcy Bazgrołów

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków