Członkowie Zespołu interdyscyplinarnego

Członkowie Zespołu interdyscyplinarnego
Fot. pixabay

Zarządzeniem nr 2101/2017 z dnia 25.08.2017 r. PREZYDENT MIASTA KRAKOWA powołał Zespół Interdyscyplinarny w składzie:

 1. Przewodniczący – Andrzej Kulig – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa;
 2. Zastępca Przewodniczącego – Adam Bulandra, Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL;
 3. Sekretarz – Mateusz Płoskonka – Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych;
  Członkowie Zespołu:
 4. Magdalena Furdzik – Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw
  Społecznych;
 5. Danuta Czechmanowska – Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw
  Społecznych;
 6. Jakub Kościółek – Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL;
 7. Katarzyna Przybysławska – Stowarzyszenie Centrum Pomocy Prawnej im.
  Haliny Nieć;
 8. Tomasz Dąbrowski – Fundacja Diversity Hub;
 9. Piotr Kwapisiewicz – Żydowskie Stowarzyszenie Czulent;
 10. Aleksandra Zapolska – Fundacja Zustricz;
 11. Joanna Antonik – Wielokulturowy Kraków;
 12. Urszula Majcher-Legawiec – Fundacja Wspierania Kultury i Języka
  Polskiego im. M. Reja;
 13. Oleksandra Bratchuk – przedstawicielka społeczna;
 14. Ferdinand Wouters – przedstawiciel społeczny;
 15. Dawid McGirr – przedstawiciel społeczny;
 16. Małgorzata Pamuła-Behrens – Uniwersytet Pedagogiczny;
 17. Agnieszka Kowalska – Uniwersytet Jagielloński;
 18. Halina Czuba – Uniwersytet Jagielloński.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków