Działania edukacyjne i informacyjne

Działania edukacyjne i informacyjne
Fot. pixabay

Lekcje dla tolerancji – scenariusze zajęć dla dzieci

Opracowany podręcznik to przewodnik metodyczny pokazujący jak prowadzić prawidłowo zajęcia szkolne dla gimnazjalistów oraz uczniów liceum w zakresie wielokulturowości, tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, etnicznej, religijnej czy związanej ze statusem społecznym, a także jak wprowadzić elementy dotyczące zagadnień różnorodności kulturowej w ramach zajęć lekcyjnych. Przewodnik zawiera omówienie zagadnień z zakresu dyskryminacji i jej przeciwdziałania oraz zrozumienia zagadnień tolerancji i otwartości na różnorodność kulturową. Zawiera scenariusze ćwiczeń poświęcone danym mniejszościom oraz ich wpływowi na kształtowanie kultury polskiej.

Dokument –podręcznik

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków