Pakiet powitalny dla cudzoziemców

Pakiet powitalny dla cudzoziemców
Fot. pixabay

Witaj w Polsce - Informator dla cudzoziemców

Broszura zawierają informacje m.in. na temat zasad korzystania ze służby zdrowia i edukacji, możliwości uzyskiwania świadczeń socjalnych i ubezpieczeń, zasad wykonywania pracy, sposobu postępowania w przypadkach pokrzywdzenia przestępstwem oraz wynajmu mieszkań i uzyskiwania prawa jazdy. Znalazły się w nich także przydatne adresy urzędów i organizacji w Krakowie świadczących cudzoziemcom pomoc, w tym bezpłatną pomoc prawną.

WELCOME TO POLAND

info package for foreigners living in Krakow

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО ПОЛЬЩІ

інформаційний пакет для іноземців, які проживають у Кракові

Materiały dla cudzoziemców zostały opracowane w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Krakowa na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie: Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, w tym: 1) Program przeciwdziałania rasizmowi i ksenofobii - organizacja wydarzenia nawiązującego do idei Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją Rasową 2) Program przeciwdziałania rasizmowi i ksenofobii – pakiet powitalny dla cudzoziemców.


„Nowi Krakowianie poznają swoje miasto”

To projekt skierowany dla nowoprzybyłych do Krakowa studentów z Ukrainy i Białorusi. Głównym jego celem jest integracja, a także wsparcie i pomoc studentom przyjeżdżającym ze Wschodu na studia wyższe do Krakowa. W ramach projektu powstała publikacja, którą prezentujemy poniżej.

NOWI KRAKOWIANIE POZNAJĄ SWOJE MIASTO Tutorial po studenckim życiu w Krakowie

НОВІ МЕШКАНЦІ КРАКОВА ПІЗНАЮТЬ СВОЄ МІСТО Провідник по студентському життю в Краков

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków