Punkt Informacyjny dla obcokrajowców

Urząd Miasta Krakowa we współpracy z organizacjami pozarządowymi uruchomił Punkt Informacyjny  dla obcokrajowców z poradami w językach obcych.

Punkt Informacyjny dla obcokrajowców
Fot. Obywatelski Kraków

W wyniku rozstrzygnięcia ogłoszonego konkursu, wyłoniono operatora Punktu. Została nim Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej „U-WORK”

Zgodnie z założeniami Programu Otwarty Kraków zadaniem otwartego Punktu jest realizacja następujących celów:

1)      zwiększenie wiedzy cudzoziemców na temat ich praw i obowiązków oraz kwestii związanych z życiem w mieście np. w następujących obszarach:

 • dostęp do edukacji;
 • dostęp do służby zdrowia;
 • dostęp do kultury;
 • uzyskanie prawa jazdy;
 • pomoc społeczna oraz korzystanie z świadczeń oferowanych przez Gminę Miejską Kraków;
 • pomoc ofiarom dyskryminacji lub przemocy;
 • wynajmem mieszkań oraz zasady wynajmu lokali i mieszkań w Polsce;
 • rynek pracy i zatrudnienie;
 • kursy bezpłatne oraz komercyjne dla cudzoziemców terenie Krakowa;
 • załatwianie formalności z zakresu legalizacji pobytu, uzyskania Karty Polaka, meldunku, rejestracji dzieci, obywatelstwa, pozwolenia na pracę.  

2)      wzrost zaangażowania obywatelskiego cudzoziemców mieszkających w Krakowie oraz ich integracji z mieszkańcami Krakowa np. poprzez:

 • informowanie na temat organizacji i instytucji działających na rzecz migrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych działających w Krakowie;
 • popularyzowanie wiedzy na temat eventów i wydarzeń kulturalno – oświatowych;
 • pomoc w zakresie zrzeszania się i samoorganizacji.

3)      wzmocnienie działań informacyjno-promocyjnych w obszarze integracji cudzoziemców w Krakowie, w tym:

 • uruchomienie i obsługa skrzynki mailowej Punktu Informacyjnego, udostępnionej do obsługi cudzoziemców;
 • obsługa dyżurnego telefonu informacyjnego dla cudzoziemców w trakcie pełnionych dyżurów;
 • stały kontakt z Biurem Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w zakresie opracowywania treści (na adres: otwarty@um.krakow.pl) do publikacji bieżących informacji i ofercie i działalności  Punktu Informacyjnego w miejskim portalu „Obywatelski Kraków” 

4)      obsługa w Punkcie Informacyjnym minimum w językach: polskim, angielskim, ukraińskim, rosyjskim.

 

Zapraszamy do Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców:
Wtorek i czwartek od godziny 14.00 do 19.00
Środa i piątek od godziny 8.00 do 13.00
oraz każdy trzeci weekend miesiąca od godziny 10.00 do 14.00
ulica Batorego 2/28 w Krakowie
info@migrant.krakow.pl

Punkt informacyjny dla obcokrajowców w Krakowie_v2

consultacja prawne

konsultacja psychologiczne

 praca obcokrajowca w Polsce pl uk 2

Adres:
Batorego 2, Kraków

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków