Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Adres: Kraków
WWW: https://obywatelski.krakow.pl/konsultacje_spoleczne_-_aktualne/280396,2148,komunikat,zasady_wyboru_oraz_zakresu_funkcji_spolecznych_realizowanych_przez_gospodarza_akwenu_zakrzowek_w_tym_centrum_sportow_wodnych_na_tym_akwenie___konsultacje_spoleczne.html
  • Data:

    2024-02-27 - 2024-04-26

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców i mieszkanki Krakowa oraz wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w prowadzonych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie od 27 lutego do 26 kwietnia 2024 r. konsultacjach społecznych dotyczących zasad wyboru oraz zakresu funkcji społecznych realizowanych przez gospodarza akwenu Zakrzówek w tym Centrum Sportów Wodnych na tym akwenie.

Celem i przedmiotem konsultacji jest określenie proponowanych przez mieszkańców wydarzeń możliwych do organizacji na terenie Parku Zakrzówek w tym form aktywności realizowanych w zakresie funkcjonowania Centrum Sportów Wodnych.
Teren Parku Zakrzówek jest terenem miejskim, ogólnodostępnym dla wszystkich mieszkańców. Ze względu na wysoką wartość przyrodniczą* oraz społeczną istotne jest określenie możliwych do realizacji form aktywności oraz organizacji wydarzeń, które będą odbywać się z uwzględnieniem i poszanowaniem przyrody. Ewentualne działania podejmowane będą przez gospodarza parku – Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie przy współpracy z Urzędem Miasta Krakowa, jednostkami miejskimi oraz podmiotami zewnętrznymi.
W kontekście funkcjonowania Parku Zakrzówek istotnym elementem jest również funkcjonowanie Centrum Sportów Wodnych będącego przedmiotem dzierżawy**. Dlatego też, kluczowym jest wybór operatora, którego zadaniem będzie wspieranie i upowszechnianie możliwie jak największej ilości form aktywności fizycznej. Należy przy tym wskazać, że dzierżawa budynku Centrum Sportów Wodnych nie wpłynie na ograniczenie dostępności terenu Parku Zakrzówek, w tym akwenu wodnego. Dzierżawca zostanie wyłoniony w ramach przetargu pisemnego nieograniczonego.
W ramach konsultacji zaplanowano: spotkania konsultacyjne, dyżury telefoniczne oraz zbieranie formularzy konsultacyjnych.

Link do szerszej informacji na temat konsultacji społecznych dotyczących zasady wyboru oraz zakresu funkcji społecznych realizowanych przez gospodarza akwenu Zakrzówek w tym Centrum Sportów Wodnych na tym akwenie.

* Georóżnorodność Zakrzówka – różne typy skał, gleba, rzeźba terenu i woda – wpływa na mozaikę siedlisk oraz bogactwo fauny i flory. Wapienie pod nogami powstały ok. 160-150 mln lat temu w ciepłym, szelfowym morzu. Krajobraz kształtowany przez wiele procesów to również pozostałości kamieniołomu, czyli górniczej działalności człowieka. Murawy kserotermiczne, wylegujące się na skałach gady, a w stawach i gliniankach płazy – „czwarta przyroda” wkracza na tereny pogórnicze. Odnotowana tutaj liczba gatunków roślin naczyniowych to blisko ¼ polskiej flory. Najcenniejszym wśród zbiorowisk są murawy kserotermiczne. Zachwycają różnorodnością barw - posłonek rozesłany pospolity, przetacznik kłosowy,  czosnek skalny,  chaber drakiewnik, szałwia łąkowa,   krwiściąg mniejszy,  rojownik pospolity. Urok dopełniają charakterystyczne dla muraw trawy – drżączka średnia, rajgras wyniosły, stokłosa miękka, stokłosa prosta, kłosownica pierzasta – oraz ciepłolubne zarośla z dziką różą, głogiem jednoszyjkowym, dereniem świdwą i szakłakiem pospolitym. Gatunki obce i inwazyjne takie jak orzech włoski, klon jesionolistny, nawłocie i trzcinnik piaskowy są sukcesywnie usuwane. Zakrzówek to ostoja chronionych płazów (traszka zwyczajna, traszka grzebieniasta, kumak nizinny, ropucha szara, żaby zielone) i gadów (zaskroniec zwyczajny, jaszczurka zwinka, gniewosz plamisty).  Kwitnące wiosną i latem rośliny chętnie odwiedzają ptaki oraz owady: kraśnik, pszczoła miodna, motyle – modraszek korydon, polowiec szachownica, przestrojnik jurtina.

**dzierżawie podlega budynek CSW o pow. 227 m2  wraz z przyległym tarasem i obejściem zewnętrznym o pow. 57,10 m2 oraz fragment nadbrzeża po północnej stronie budynku o pow. 82 m2 stanowiący zejście do zbiornika wodnego z przeznaczeniem do użytkowania na cel Centrum Sportów Wodnych, piętro budynku o pow. 165 m2 z przyległym tarasem o pow. 94,40 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej w formie kawiarni, wiatę śmietnikową wraz z dojściem o pow. 20,8 m2 oraz ogólnodostępny  taras, na którego fragmencie znajduje się infrastruktura techniczna o pow. 20,2 m2 (zgodnie z załącznikami graficznymi nr 1, 2, 3 i 4).