Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Adres: Kraków
WWW: https://obywatelski.krakow.pl/konsultacje_spoleczne_-_aktualne/276884,2148,komunikat,konsultacje__programu_przeciwdzialania_przemocy_domowej_oraz_ochrony_osob_doznajacych_przemocy_domowej_dla_gminy_miejskiej_krakow_na_lata_2024-2030_.html
  • Data:

    2023-11-03 - 2023-11-24

W okresie od 3 do 24 listopada 2023 r. Prezydent Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2024-2030”.

Celem konsultacji prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie jest uzyskanie uwag, wniosków i propozycji od organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2023. poz. 571), będących materiałem pomocniczym w tworzeniu ww. projektu. Uwagi mogą zgłaszać organizacje, które w swojej działalności statutowej zajmują się przeciwdziałaniem przemocy domowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w konsultacjach mają możliwość: skorzystać z dyżurów konsultacyjnych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, przekazać swoje wnioski/uwagi lub propozycje za pomocą formularza konsultacyjnego oraz wziąć udział w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w dniu 15 listopada br. w godz. 16:00-18:00, przy ul. Józefińskiej 14, pok. 210.

Link do szerszej informacji na temat konsultacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2024-2030”.