Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
WWW: https://obywatelski.krakow.pl/konsultacje_spoleczne_-_aktualne/273553,2148,komunikat,konsultacje_spoleczne_dotyczace_koncepcji_rozwoju_oraz_kierunkow_przeksztalcen_czesci_terenow_dzielnic_xii_i_xiii.html
  • Data:

    2023-07-17 - 2023-12-01

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkanki i mieszkańców do udziału w trwających od 17 lipca do 1 grudnia 2023 r. konsultacjach społecznych dotyczących koncepcji rozwoju oraz kierunków przekształceń części terenów Dzielnic XII i XIII.
Celem konsultacji jest opracowanie akceptowalnego przez stronę społeczną długoterminowego planu rewitalizacji i rozwoju obszaru części Dzielnic XII i XIII zlokalizowanego pomiędzy ul. Mierzei Wiślanej od zachodu - Jana Surzyckiego - Christo Botewa - Tadeusza Śliwiaka - ul. Trakt Papieski od północy - granicą Gminy Kraków w kierunku południowym do torów kolejowych relacji Kraków - Tarnów - północną granicą terenów kolejowych w kierunku zachodnim do ul. Mierzeja Wiślana z uwzględnieniem proponowanych zmian przestrzennych zapisanych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Miasta Krakowa 2014 roku oraz możliwych nowych rozwiązań w tym obszarze.