Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Adres: Rybitwy, Kraków
WWW: https://obywatelski.krakow.pl/konsultacje_spoleczne_-_aktualne/272188,2148,komunikat,wielowariantowa_koncepcja_budowy_linii_tramwajowej_wraz_z_petla_tramwajowa_oraz_parkingiem_p+r_i_rozbudowy_ulicy_domagaly_w_obszarze_rybitw___konsultacje.html
  • Data:

    2023-06-02 - 2023-07-01

Prezydent Miasta Krakowa, zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących I oraz II części opracowania pn. „Wielowariantowa koncepcja budowy linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem P+R i rozbudowy ulicy Domagały w obszarze Rybitw”, tj.:
część I. Przedłużenie linii tramwajowej od pętli tramwajowej Mały Płaszów do rejonu węzła drogowego Kraków Przewóz,
część II. Rozbudowa ul. Domagały od skrzyżowania z ul. Nad Drwiną do skrzyżowania z ulicami Śliwiaka i Bartników.
 
Celem konsultacji z mieszkańcami jest zaprezentowanie rozwiązań koncepcji budowy linii tramwajowej od istniejącej pętli tramwajowej Mały Płaszów do rejonu węzła drogowego Kraków Przewóz, wybór najkorzystniejszej lokalizacji pętli tramwajowej z terminalem autobusowym, parkingiem P+R w obszarze węzła drogowego Kraków Przewóz oraz zaprezentowanie rozwiązań rozbudowy układu drogowego ul. Domagały polegającej na jej przedłużeniu od skrzyżowania z ul. Nad Drwiną do skrzyżowania ulic Śliwiaka i Bartników. Przedmiotowa inwestycja ma na celu usprawnienie komunikacji zbiorowej oraz ruchu samochodowego w obszarze Rybitw, poprawiając bezpieczeństwo na drodze wszystkich uczestników ruchu tj. pieszych i rowerzystów, osób korzystających z komunikacji zbiorowej, użytkowników samochodów.
Prowadzone przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa konsultacje trwają od 2 do 30 czerwca 2023 r.