Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Adres: Zabłocie 22, 30-701 Kraków
WWW: https://obywatelski.krakow.pl/konsultacje_spoleczne_-_aktualne/271749,2148,komunikat,konsultacje_powiatowego_programu_rozwoju_pieczy_zastepczej_w_gminie_miejskiej_krakow_na_lata_2023_20252.html
  • Data:

    2023-05-22 - 2023-06-16

Celem konsultacji jest uzyskanie uwag, wniosków i propozycji od organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, będących materiałem pomocniczym w tworzeniu ww. programu.