Nieodpłatna Pomoc Prawna

W Krakowie funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. W jego ramach uruchomionych zostało 31 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, przy czym 15 punktów stanowią punkty radcowsko-adwokackie, a prowadzenie 16 punktów zostało powierzone organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym konkursie ofert. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad mogą udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio – adwokata lub radcy prawnego – udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna?

 1. Dla osób fizycznych, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
 2. Dla młodzieży do 26. roku życia
 3. Dla seniorów, którzy ukończyli 65. lat
 4. Dla kombatantów i weteranów
 5. Dla osób uprawnionych do korzystania z Karty Dużej Rodziny
 6. Dla każdego zagrożonego lub poszkodowanego:
  • katastrofa naturalną
  • awarią techniczną
  • klęską żywiołową
 7. Dla kobiet w ciąży, na podstawie dokumentu potwierdzającego ciążę

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest w zakresie:

 1. prawa pracy
 2. przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
 3. ubezpieczenia społecznego
 4. spraw karnych
 5. spraw administracyjnych
 6. spraw cywilnych
 7. spraw rodzinnych
 8. prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 9. związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych (dotyczy kobiet w ciąży)

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

 • sporządzaniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
 • informacji o stanie prawnym i przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach,
 • wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem pisma procesowego,
 • sporządzeniu projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe lub sądowo-administracyjne.

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Znajdź
Nazwa Kategoria
Punkt nr 28
Rynek Podgórski 4/2a Kraków
Nieodpłatna Pomoc Prawna Pokaż na mapie
Punkt nr 29
Rynek Podgórski 4/2a Kraków
Nieodpłatna Pomoc Prawna Pokaż na mapie
Punkt nr 3
os. Centrum C 10 Kraków
Nieodpłatna Pomoc Prawna Pokaż na mapie
Punkt nr 30
os. Na Kozłówce 27 Kraków
Nieodpłatna Pomoc Prawna Pokaż na mapie
Punkt nr 31
os. Zgody 2 Kraków
Nieodpłatna Pomoc Prawna Pokaż na mapie
Punkt nr 4
ul. Rzeźnicza 2 Kraków
Nieodpłatna Pomoc Prawna Pokaż na mapie
Punkt nr 5
ul. Józefińska 14 Kraków
Nieodpłatna Pomoc Prawna Pokaż na mapie
Punkt nr 6
ul. Krakowska 55 Kraków
Nieodpłatna Pomoc Prawna Pokaż na mapie
Punkt nr 7
ul. Helclów 2 Kraków
Nieodpłatna Pomoc Prawna Pokaż na mapie
Punkt nr 8
ul. Sas-Zubrzyckiego 10 Kraków
Nieodpłatna Pomoc Prawna Pokaż na mapie
Punkt nr 9
ul. Białoprądnicka 3 Kraków
Nieodpłatna Pomoc Prawna Pokaż na mapie
Lista Twoich koszyków
 • Wyślij znajomemu
 • Dodaj do ulubionych