górne tło

FILANTROP KRAKOWA A.D. 2021 – XXII EDYCJA KONKURSU

Janusz Bodzęta, Dorota Skowerska-Witek, Rotary Klub Kraków – Wyspiański, Wodociągi Miasta Krakowa oraz Maria i Andrzej Krupińscy – U Jędrusia Sp. z o.o. – to laureaci tegorocznej nagrody Filantrop Krakowa. Podczas uroczystej gali 29 czerwca 2022 roku z rąk prezydenta miasta nagrodzeni otrzymali symboliczne berło św. Jadwigi oraz dyplomy uznania.

Podczas uroczystości przekazano także oficjalne podziękowania kandydatowi do tej nagrody – Stowarzyszeniu Integracji oraz Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Emaus.

Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach: za najciekawszą formę i efektywność filantropii oraz za wkład finansowy w pomoc udzieloną osobom lub podmiotom.

W tegorocznym konkursie zgłoszono sześć kandydatur, w tym cztery w pierwszej kategorii oraz dwie kandydatury w kategorii za wkład finansowy. Regulamin przewiduje, że łącznie każdego roku można przyznać pięć takich tytułów.

Już od 22 lat tytuł ten jest przyznawany każdego roku osobom, instytucjom, organizacjom pozarządowym oraz firmom szczególnie zaangażowanym w bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym.

Do tej pory tytułem Filantropa uhonorowano już ponad 60 osób, instytucji, firm lub organizacji.

– W ciągu ostatnich lat doświadczyliśmy bardzo wielu sytuacji trudnych i wręcz krytycznych. Jednak niezależnie, czy mieliśmy do czynienia z pandemią, klęskami żywiołowymi czy też musieliśmy mierzyć się ze skutkami rosyjskiej napaści na Ukrainę, za każdym razem większość z nas błyskawicznie i bez oglądania się na okoliczności stawała na wysokości zadania. Potrzeba czynienia dobra na każdą skalę sprawiła, że tysiące krakowian wedle swoich możliwości wspierało i wspiera, finansuje oraz udziela pomocy potrzebującym – chorym, uchodźcom, ofiarom – podsumowuje prezydent miasta Jacek Majchrowski.

Tytuł Filantropa Krakowa przyznaje prezydent Krakowa na wniosek komisji Bractwa Filantropii, corocznie za poprzedni rok kalendarzowy. Bractwo Filantropii powoływane jest każdego roku, a w jego skład wchodzą mi.in laureaci tytułu Filantrop Krakowa z poprzednich edycji. Kandydatki i kandydatów mogą zgłaszać wszyscy, którzy uznają, że dana osoba lub firma zasługuje na ten tytuł.

Nagrodzeni:

Kategoria: Najciekawsza forma i efektywności filantropii

Janusz Bodzęta

Filantrop Krakowa 2021, Majchrowski, Gala, Komarewicz

Od 1999 r. rokrocznie w trakcie Targów Bożonarodzeniowych wciela się w rolę Świętego Mikołaja. Swoją działalnością wpisał się w pejzaż miasta Krakowa. Nawet w pandemii 2020 r., mimo tego, że targi nie odbyły się, jednak krakowski Mikołaj kwestował na Rynku. Pieniądze zdobywane na zbiórkach przeznacza na organizację integracyjnych imprez krajoznawczo-turystyczno-rehabilitacyjno-kulturalnych dla swoich podopiecznych.

Dzięki jego inicjatywie dofinansowano min.: Przedszkole Samorządowe nr 122 przy ul. Fiołkowej w Krakowie, Centrum Leczenia Autyzmu i Całkowitych Zaburzeń Rozwojowych przy ul. Spadochroniarzy w Krakowie, Fundację dla Domu Pomocy Społecznej Dzieci Głęboko Upośledzonych Przy ul. Ułanów w Krakowie, Środowiskowy Dom Samopomocy przy Oddziale Krakowskim Krajowego Towarzystwa Autyzmu przy ul. Grottgera 3 w Krakowie, Przedszkole Specjalne nr 249 przy ul. Umińskiego 11 w Warszawie.

W 1999 r. założył Sekcję Integracji Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych, która z czasem przeistoczyła się w Sekcję na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością, której od samego początku pełni funkcję wiceprzewodniczącego.

Z jego inicjatywy w latach 1999-2019 rokrocznie organizowano tygodniowe wyjazdy rekreacyjno-wypoczynkowe dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi. W pierwszych latach były to wyjazdy do Niedźwiedzia k. Mszany, później do Wisły oraz Kamienicy k. Szczawnicy. W imprezach przeciętnie uczestniczyło ok. 8 rodzin, tj, ok 20 osób.

W latach 2000 - 2018 zorganizował 16 edycji ogólnopolskich konkursów plastycznych dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Były one formą terapii przez sztukę, która umożliwia przedstawienie talentów osób z niepełnosprawnościami jako jedną z ważnych form rehabilitacji i uspołecznienia dzieci, młodzieży i dorosłych dotkniętych przez Ios. W kolejnych edycjach konkursu brało udział przeciętnie 120-180 uczestników z przedszkoli, szkół, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy.

W jury zasiadało i współpracowało z nami wiele postaci ze świata nauki, kultury i sztuki, min.: Mieczysław Święcicki - artysta muzyk, Prezydent Fundacji Kultury i Sztuki Europejskiej „Ars Longa"; Kawalerowie Orderu Uśmiechu: inż. Władysława Klinowska - członek honorowy PTTK, wieloletnia prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej, mgr Roman Ficek - Małopolski Rzecznik Praw Ucznia i wieloletni prezes Małopolskiego Okręgu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, artyści malarze, min. Jan Stopczyński, prof. Jerzy Freiner, Zdzisława Zarenkiewicz Zemla, Helena Konarska, Urszula Tatrzańska, Aktor Wiesław Wójcik, Wieloletnia Prezes Stowarzyszenia Dzieci i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Tęcza” - mgr Marta Hebda.

W 1987 r. stworzył sekcję fotografii krajoznawczej Koła, która działa do dziś i której obecnie pełni funkcję przewodniczącego. Prace były nagradzane i wyróżnione w wielu konkursach fotograficznych i prezentacyjnych. Były eksponowane min. na pokonkursowych wystawach: „Portret Miasta” – Wawel w Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Historii Fotografii, Radiu Kraków, Magistracie, Bunkrze Sztuki, Zamku w Nowym Wiśniczu. Były licytowane na aukcjach charytatywnych min.

W 2020 r. w czasie trwania pandemii stworzył Sekcję Historii i Tradycji Koła, w której pełni funkcję przewodniczącego. Opracował min. biografię oraz zebrał materiały prasowe dotyczące artysty malarza i poety - honorowego członka koła PTTK - Jana Salamona (1938 -2002), które przekazał do Biblioteki Jagiellońskiej, Muzeum Historii Polski oraz Muzeum Pienińskiego w Szlachtowej. Przekazał również materiał fotograficzny poświęcony postaci mistrza do Muzeum Historycznego Krakowa oraz Muzeum Historii Fotografii w 20-tą rocznicę śmierci artysty.

Janusz Bodzęta od lat zbierał pamiątki z przeszłości. Całość zbioru pamiątek z okolic Nowej Góry przekazał do skansenu „Ranczo Artemidy” w Nowej Górze. Dodatkowo zgromadzone przez siebie pojedyncze eksponaty lub po kilka sztuk przekazał do: Muzeum Fonografii – Niepołomice, Muzeum Sądownictwa - Akademia Leona Koźmińskiego – Warszawa, Muzeum Narodowego w Gdańsku; Oddział Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, Muzeum Życia Codziennego (1939-1979) w Płazie, Muzeum Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, Muzeum Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

Janusz Bodzęta od 1981 r. pełni funkcję organizatora turystyki, działał w Straży Ochrony Przyrody i Lidze Ochrony Przyrody i Związku Harcerstwa Polskiego. Był laureatem wielu ogólnopolskich konkursów.

Zdobył również wiele odznak regionalnych i okolicznościowych.

Założył i przez kilka lat prowadził koło PTSM w Nowej Górze.

Rotary Klub Kraków – Wyspiański

Filantrop Krakowa 2021, Majchrowski, Gala, Komarewicz

Służba na rzecz innych ponad własną korzyść - to motto Rotary, które przyświeca Rotarianom. Członkami klubu Rotary Kraków – Wyspiański są krakowscy przedstawiciele świata nauki, sztuki i biznesu, którzy reprezentują miasto i stowarzyszenie na arenie krajowej i międzynarodowej. Swój wolny czas i osobiste środki finansowe wykorzystują pomagając innym, bo - jak mówią - przynależność do Klubu codziennie uczy ich, że warto żyć dla innych, a nie tylko dla siebie. Na pytanie, czym jest dla nich Rotary, odpowiadają, że wielką pasją. Ta pasja sprawia, że równolegle mogą realizować kilka projektów, a ich efekty wpływają na życie podopiecznych na długie lata.

 „Gdyby nie wy, nie moglibyśmy działać" - te słowa członkowie klubu Rotary Kraków Wyspiański często słyszą od swoich bezpośrednich podopiecznych, organizacji i instytucji, którym pomagają. Od niemal dwudziestu lat działania klubu koncentrują się na pomocy społeczności lokalnej i promowaniu wszelkich form pracy społecznej. Celem Klubu jest prowadzenie szeroko rozumianej działalności charytatywnej, przede wszystkim świadczenie pomocy ludziom potrzebującym, a zwłaszcza dzieciom i utalentowanej młodzieży, nie dysponującej środkami na rozwijanie swoich uzdolnień. Finansują korepetycje oraz stypendia dla dzieci z domów dziecka oraz dla uzdolnionej muzycznie młodzieży, której inaczej nie byłoby stać na rozwój swojej pasji. Ostatnio klub sfinansował kurs przygotowawczy w jednej z krakowskich szkół malarstwa i rysunku dla chłopca z domu dziecka, który chce rozpocząć studia na kierunku Architektura na Politechnice Krakowskiej. Jak mówi prezydent klubu Martyna Nowakowska, jako największy sukces potraktowali informację, jaką otrzymali w ubiegłym roku, że wszyscy stypendyści objęci programem zdali maturę i zdecydowali się podjąć dalszą naukę. Wyrównywanie szans w edukacji to „oczko w głowie" członków Rotary Klub Kraków - Wyspiański.

Ponadto klub organizuje wymianę międzynarodową młodzieży w wieku 15-18 lat, organizuje aukcje charytatywne, obejmuje opieką szpitale, gdzie dostarcza sprzęt medyczny oraz pomaga w finansowaniu leczenia podopiecznych. Po wybuchu wojny za wschodnią granicą Rotary Klub Kraków – Wyspiański rozpoczął współpracę z hostelem interwencyjnym dla uchodźców, w którym przebywa niemal 200 osób.

Od 1945 roku Rotary International jest głosem doradczym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Obecnie stowarzyszenie ma najwyższy status konsultacyjny oferowany organizacji pozarządowej przez Radę Gospodarczą i Społeczną. Co roku w listopadzie obchodzony jest Dzień Rotary w ONZ, a w marcu - dzień Rotary z UNICEF.

Dorota Skowerska-Witek

Filantrop Krakowa 2021, Majchrowski, Gala, Komarewicz

Ukończyła studia magisterskie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Górniczym. Dodatkowo poszerzała wiedzę i kwalifikacje zawodowe w zakresie ochrony środowiska podejmując kolejno studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Politechnice Wrocławskiej we Wrocławiu oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Aktualnie pracuje w krakowskim oddziale Fundacji Ronalda McDonalda w Warszawie. W latach ubiegłych pracowała między innymi na stanowisku Dyrektora Technicznego w międzynarodowej spółce Slag Recycling Sp. z o.o. specjalizującej się w rewitalizacji zdegradowanych terenów poprzemysłowych, eksploatacji i przetwarzaniu hałd, odzysku odpadów, recyklingu w regionie krakowsko-śląskim. Pełniła również  funkcję biegłego sądowego z zakresu inżynierii środowiska przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Pani Dorota jest osobą wrażliwą, odpowiedzialną, zaangażowaną we wszelką pomoc potrzebującym. Od wielu lat działa charytatywnie, a Jej działania społeczne obejmują:

Dorota Skowerska - Witek prowadzi różnorodną działalność społeczną od wielu lat. Dotyczy ona przede wszystkim aktywności w dziedzinie kultury i obejmuje organizację wystaw indywidualnych i zbiorowych w Krakowie i zagranicą, współudział w organizacji benefisu 70-lecia pracy twórczej znanego artysty Adama Macedońskiego, działalność charytatywną w zakresie promocji tradycji i historii Krakowa oraz zaangażowanie na rzecz pozyskiwania prac artystycznych przeznaczonych na aukcje charytatywne w Krakowie i Warszawie. Działania te promowały poszczególnych artystów i grupy twórcze, integrowały środowisko artystyczne i zachęcały twórców i odbiorców sztuki do angażowania się w przedsięwzięcia charytatywne.

Przed podjęciem stałej pracy w Fundacji Ronalda McDonalda organizacji pożytku publicznego pomagającej ciężko chorym dzieciom i ich rodzinom - Dorota Skowerska-Witek angażowała się społecznie w tworzenie Domu Ronalda McDonalda w Krakowie, oferującego bezpłatne noclegi dla rodzin chorych dzieci, leczonych w pobliskim Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu. Wspomagała również charytatywnie badania przesiewowe organizowane przez Fundację.

We wcześniejszym okresie czasu Dorota Skowerska - Witek współpracowała ze środowiskami lokalnymi w Nowej Hucie i z rotarianami w Krakowie i Norymberdze, wspierała organizację programu literacko-artystycznego „7 Przestrzeni u Literatów”, promowała charytatywnie Teatr „Groteska” i Polski Związek Głuchych i angażowała się społecznie w działalność norymberskiej Galerii Am Weinmarkt, wspomagającej polskich i ukraińskich artystów oraz Wydział Kultury Urzędu Miasta Krakowa.

Działalność społeczna i charytatywna Doroty Skowerskiej - Witek to nie tylko promocja artystów i miasta Krakowa oraz integrowanie różnych środowisk, ale także propagowanie angażowania się w działalność charytatywną służącą niesieniu pomocy najbardziej potrzebującym.

Kategoria: wkład finansowy w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom

Wodociągi Miasta Krakowa SA

Filantrop Krakowa 2021, Majchrowski, Gala, Komarewicz

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. to dziś prężnie działające Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które zaspokaja potrzeby ponad milionowej aglomeracji i osiąga pozycję lidera branży. Każdego dnia dostarcza dobrą wodę prosto z kranu i zapewnia dostęp do korzystania z miejskiej kanalizacji dla ponad 99% krakowian. Spółka realizuje wielomilionowe inwestycje, skutecznie aplikuje o środki unijne, wdraża nowoczesne technologie, chroni środowisko naturalne, jednak na tym jej działania się nie kończą.

Jak przystało na Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne, Wodociągi Miasta Krakowa S.A. już od lat wspierają lokalne społeczności w działaniach z dziedziny kultury, sztuki oraz sportu. Początkowo pomoc kierowana była pod hasłem „kropla dobra”, z czasem przekształciła się w inicjatywę „czułe H2O”.

„Czułe H2O” wypływa wprost z Wodociągów Miasta Krakowa S.A. wspierając szlachetne akcje oraz instytucje, które niosą pomoc chorym, bezdomnym, dzieciom, seniorom i zwierzętom. Czułe działania Przedsiębiorstwa to także zaangażowanie samych pracowników w zbiórkę odzieży, zakrętek, przygotowanie paczek mikołajowych i szkolnych wyprawek dla dzieci z domu dziecka, czy udział w rozmaitych przedsięwzięciach charytatywnych sportowych i społecznych.

Również w trakcie trwania pandemii koronawirusa Spółka włączyła się w pomoc przekazując środki ochrony indywidualnej. Przedsiębiorstwo wsparło krakowskie szpitale produktami do dezynfekcji, maseczkami i rękawiczkami. Placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie dzięki naszym wodociągom zostały wyposażone w maseczki ochronne wielokrotnego użytku, a także płyn do dezynfekcji dłoni.

U podstaw wszelkich działań Wodociągów Miasta Krakowa S.A. leży człowiek. Na takim przesłaniu 121 lat temu wzniesiono pierwszy Zakład Uzdatniania Wody na Bielanach, na takim samym przesłaniu kolejne pokolenia krakowskich wodociągowców kontynuują swoją służbę na rzecz mieszkańców naszego miasta. Dodając do tego odrobinę czułości, otrzymujemy Przedsiębiorstwo kompletne, skrojone na miarę naszych czasów i potrzeb.

W Krakowie czułe H2O działa, wspiera i pomaga. Każdego dnia!

Maria i Andrzej Krupińscy - U Jędrusia Sp. z o.o.

Filantrop Krakowa 2021, Majchrowski, Gala, Komarewicz

U Jędrusia Sp. z o.o. to rodzinna firma, założona przez Marię i Andrzeja Krupińskich ponad 40 lat temu. Obecnie jest wiodącym na rynku producentem dań gotowych chłodzonych, takich jak: pierogi, krokiety, naleśniki, dania obiadowe. W trzech zakładach produkcyjnych, usytuowanych w Morawicy i Wieliczce zatrudnia ponad 1300 osób.

Najważniejszą wartością firmy są ludzie – zarówno klienci, pracownicy, jak i Ci, którzy są najbliższymi sąsiadami budynków zakładów produkcyjnych.

Od początku istnienia przedsiębiorstwa jednym z filarów działalności wpisanym w księgę Polityki Jakości Spółki jest społeczna odpowiedzialność. U Jędrusia Sp. z o.o. wspiera inicjatywy w trzech obszarach: zdrowie, nauka i środowisko. Działania na rzecz lokalnych społeczności, osób niepełnosprawnych oraz znajdujących się w kryzysowych sytuacjach życiowych są dla Spółki priorytetowe.

Zgodnie ze swoimi celami w zakresie zdrowia, Spółka U Jędrusia stale wspiera Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, Schronisko dla Niepełnosprawnych Dom Pomocy Społecznej Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach, Krakowską Radę Niepełnosprawnych, Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach, Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Św. Łazarza” oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Morawicy.

W zakresie realizacji celu nauki stałe wsparcie otrzymuje Szkoła Podstawowa im. Kpt. Pil. Mieczysława Medweckiego w Morawicy, której firma u Jędrusia ufundowała uczniom m.in. laptopy, maszty do zacienienia placu zabaw. Ponadto dzieci są regularnie zapraszane na pikniki rodzinne organizowane przez Spółkę.

W obecnych czasach realizacja celu środowiskowego ma nadrzędny wymiar dla firmy U Jędrusia. Spółka podejmuje szereg działań, aby wywierać jak najmniejszy wpływ na tereny, na których jest usytuowana, m.in. poprzez wprowadzanie ekologicznych rozwiązań w swoich inwestycjach. Wymiar środowiskowy to także zwierzęta. W 2019 roku firma podjęła współpracę ze stowarzyszeniem Otwarte Klatki, której efektem jest rezygnacja z jaj z chowu klatkowego. 

Ponadto Zarząd Spółki stale wspiera: