górne tło

Miejsce Aktywności Mieszkańców (MAM)

Co to jest Miejsce Aktywności Mieszkańców?

To przestrzeń otwarta na różnorodne sąsiedzkie inicjatywy dla osób  w każdym wieku. Miejsce, gdzie można się spotkać i porozmawiać, zorganizować zajęcia, warsztaty, prelekcje, wykłady, obmyślić własny projekt społeczny.

Uroczysty dzień otwarcia Miejsca Aktywności Mieszkańców (MAM) odbył się 29.08.2021 r. godz. 15-20.00

 

Gdzie jesteśmy?

ul. Na Kozłówce 25

Dlaczego tworzymy Miejsce Aktywności Mieszkańców?

Wierzymy w moc współpracy, wspólnoty i sąsiedztwa. Wiemy, że każdy ma unikalne zdolności, umiejętności i pasje, którymi może podzielić się z innymi  i sprawiać, że życie staje się lepsze.

Jak działa Miejsce Aktywności Mieszkańców?

 1. Udostępniamy mieszkankom i mieszkańcom nieodpłatnie przestrzeń na działania
 2. Animujemy i organizujemy działania i akcje społeczne
 3. Pomagamy mieszkankom i mieszkańcom w realizacji ich przedsięwzięć
 4. Pomagamy zdobywać dodatkowe środki na działania
 5. Zapraszamy organizacje pozarządowe do prowadzenia działań dla mieszkanek i mieszkańców
 6. Wspieramy aktywność obywatelską np. petycje, inicjatywy lokalne, budżety obywatelskie, konsultacje społeczne

Jakie wartości stanowią naszą bazę?

 1. Wspólnota
 2. Różnorodność
 3. Sąsiedztwo
 4. Dialog
 5. Zaufanie
 6. Otwartość

Chcesz zorganizować spotkanie albo warsztaty?

W MAM na Kozłówce udostępniamy nieodpłatnie miejsce mieszkańcom i mieszkankom, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom. 

1. Formularz rezerwacji pomieszczeń Miejsce Aktywności Mieszkańca na Kozłówce

2. Regulamin

Kopia Plakat MAM na Kozłówce.jpg


Projekt "Tworzymy Miejsce Aktywności Mieszkańców" realizowany jest przez fundacje Biuro Inicjatyw Społecznych z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Partnerzy: Miasto Kraków, Phornesis SA (Norwegia).