górne tło

Akademia Aktywnego Mieszkańca – poznaj Kraków od strony partycypacji.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkanek i Mieszkańców Krakowa chcących aktywnie uczestniczyć w życiu naszego Miasta poprzez dostępne narzędzia partycypacji, postanowiliśmy stworzyć projekt Akademia Aktywnego Mieszkańca (AAM).

Projekt Akademia Aktywnego Mieszkańca miał na celu  przekazanie  wiedzy  na  temat podstawowych zasad działania samorządu, partycypacji oraz możliwości działań w ramach lokalnej społeczności. Zajęcia przeznaczone były dla osób chcących działać społecznie, które pragną zdobyć potrzebną do tego wiedzę, zarówno teoretyczną jak i praktyczną. Zajęcia prowadzone były zatem zarówno w formie wykładów, jak i warsztatów.

Projekt planowany był w cyklu rocznym (marzec-grudzień). W  marcu 2021 r. odbyła się rekrutacja uczestników oraz zostały przeprowadzone spotkania i warsztaty z grupą w formie on-line. Zajęcia miały charakter zamknięty, dostępny tylko dla uczestników Akademii.

Akademia Aktywnego Mieszkańca zbudowana była z 3 głównych bloków tematycznych, gdzie każdy z nich podzielony stał na poszczególne zagadnienia:

  1. Samorządowy:

2. Partycypacyjny:

3. Społeczności lokalnych:

 

Absolwent AAM to świadomy i aktywny mieszkaniec, który: