górne tło

Zespół Interdyscyplinarny ds. współpracy na rzecz realizacji Programu „Otwarty Kraków”

Zespół Interdyscyplinarny ds. współpracy na rzecz realizacji Programu „Otwarty Kraków” -  Celem działania Zespołu jest wypracowywanie koncepcji, pomysłów i rozwiązań  na  rzecz  realizacji  Programu  „Otwarty  Kraków”,  we  współpracy  z  komórkami organizacyjnymi  Urzędu  Miasta  Krakowa  i  miejskimi  jednostkami  organizacyjnymi, instytucjami kulturalno-oświatowymi, wyższymi uczelniami, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz integracji migrantów i środowisk przyjmujących oraz innych instytucji  i służb działających na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

E-mail: otwarty@um.krakow.pl

Więcej szczegółów znajduję się TUTAJ.