górne tło

Rada Krakowskich Seniorów

Rada Krakowskich Seniorów -  Rada jest kolegialnym organem konsultacyjno-doradczym, którego zadaniem jest wsparcie Gminy Miejskiej Kraków w przygotowaniu  i prowadzeniu polityki senioralnej miasta. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Członkami Rady Krakowskich Seniorów są osoby działające na rzecz środowiska seniorów, delegowane  przez organizacje pozarządowe, uniwersytety III wieku, czy też samych mieszkańców Krakowa. Prezydent  Miasta Krakowa Zarządzeniem nr 40/2021 z dnia 08 stycznia 2021 r. powołał Radę Krakowskich Seniorów.

Więcej szczegółów znajduję się TUTAJ.