górne tło

Rada ds. Sportu

Rada ds. Sportu - jest ciałem opiniodawczo – doradczym ( art. 30 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r.) powołana przez Prezydenta Miasta Krakowa, w sprawach dotyczących kultury fizycznej. Rada powoływana przez Prezydenta Miasta Krakowa rozstrzyga na zebraniach wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, w szczególności opiniuje:

 W skład szesnastoosobowej Rady ds. Sportu wchodzą osoby będące przedstawicielami: Prezydenta Miasta Krakowa, Wydziału Sportu, Zarządu Infrastruktury Sportowej, Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, organizacji realizujących działania w zakresie kultury fizycznej. 

Więcej szczegółów znajduję się TUTAJ.