górne tło

Rada ds. Bezdomności

Rada ds. Bezdomności - celem działania Rady ds. bezdomności jest wypracowanie rekomendacji i rozwiązań na rzecz osób w kryzysie bezdomności przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa i miejskimi jednostkami organizacyjnymi, wyższymi uczelniami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi prawnymi oraz innymi instytucjami i służbami działającymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Więcej szczegółów znajduję się TUTAJ.