górne tło

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży zawiązała się w 2015 roku z potrzeby zwiększenia przepływu informacji i współpracy w sprawach młodzieży między organizacjami młodzieżowymi i pracującymi z młodzieżą a administracją Miasta Krakowa.

Składa się z organizacji, które pracują z młodzieżą w różnych obszarach:

Jest interdyscyplinarna, a jej skład jest stale otwarty.

Każda organizacja działająca z młodzieżą na terenie Krakowa może do niej dołączyć przez złożenie wniosku. Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży działa na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z późn. zm. (tekst jednolity) z 1 stycznia 2016 r. oraz Zarządzenia Nr 1379/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu tworzenia oraz funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego.

Więcej szczegółów znajduję się TUTAJ.