górne tło

Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego

Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego to projekt realizowany w wyniku porozumienia o współpracy, zawartego między Gminą Miejską Kraków – Urzędem Miasta Krakowa a Uniwersytetem Jagiellońskim – Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Głównym celem projektu jest obserwacja i analiza dialogu obywatelskiego, diagnozowanie problemów, przygotowywanie rekomendacji oraz propozycji ich rozwiązywania.

Celem zawartego porozumienia jest współpraca i wymiana informacji pomiędzy Miastem a Uniwersytetem przy realizacji wspólnego projektu na rzecz wzmocnienia potencjału obywatelskiego mieszkańców Krakowa.

Współpraca, o której mowa polega w szczególności na: wzajemnej wymianie informacji, doświadczeń, dobrych praktyk z zakresu funkcjonowania samorządu, prowadzeniu wspólnych prac badawczych z zakresu komunikacji i konsultacji społecznych realizowanych przez Miasto, rozwijaniu funkcji instytucji dialogu obywatelskiego oraz ich wizerunku medialnego.

Głównymi celami projektu są:

W ramach projektu realizowane będą badania obejmuje następujące obszary:

Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa to partner projektu i główny podmiot finansujący jego realizację. Działania po stronie urzędu koordynowane są przez: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Referat ds. wielokulturowości i projektów społecznych we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia, Referat ds. wielokulturowości i projektów społecznych.

Link do informacji na temat Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Kontakt:
Urząd Miasta Krakowa
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków
tel: 12 616 78 00
fax: 12 616 78 13
e-mail: sz.umk@um.krakow.pl

Działania po stronie Uniwersytetu koordynowane są przez: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.

Kontakt:
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
ul. prof. St. Łojasiewicza 4
30-348 Kraków
e-mail: odo@uj.edu.pl

Profil Facebook: Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego

www.dialogobywatelski.org

 

 

Fot. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ