górne tło

FILANTROP KRAKOWA A.D. 2016 – XVII EDYCJA KONKURSU

Fundacja Knorr Bremse Global Care e.V., ksiądz proboszcz Wiesław Wilmański, EDF Polska Oddział nr 1 w Krakowie oraz Stowarzyszenie Nowy Prokocim „Przyjaciele” – to laureaci konkursu o tytuł Filantropa Krakowa A.D. 2016. Zwycięzcy odebrali 23 czerwca 2017 roku w Magistracie nagrody w postaci symbolicznego berła św. Królowej Jadwigi, akty nadania oraz znaczki „Filantrop Krakowa”.

fk_2016.jpg

– Matka Teresa z Kalkuty powiedziała kiedyś, że największą chorobą naszych czasów jest obojętność na drugiego człowieka. Nie ma na to szczepionki, ale jest lekarstwo. To właśnie filantropia. Dziś nagradzamy osoby i instytucje szczególnie zasłużone w tej dziedzinie . Działalność charytatywna ma wiele form i może dotyczyć każdej sfery życia. W Krakowie od 2000 r. przyznajemy tytuł filantropa. Warto podkreślić, że nasi laureaci nie prowadzą akcji charytatywnych ad hoc, ale traktują filantropię jako ważną część swojej działalności, to dla nich długofalowa polityka – powiedział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski podczas uroczystości wręczenia tytułów.

 

Do konkursu zostało w tej edycji zgłoszonych 17 kandydatów w dwóch kategoriach. Ostatecznie Bractwo Filantropii rekomendowało do tytułu Filantropa

Krakowa A.D. 2016 czterech kandydatów:

Fundację Knorr Bremse Global Care e.V. – w kategorii za wkład finansowy w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom,

księdza proboszcza Wiesława Wilmańskiego – w kategorii za najciekawszą formę i efektywność filantropii,

EDF Polska Oddział nr 1 w Krakowie – w kategorii za najciekawszą formę i efektywność filantropii,

Stowarzyszenie Nowy Prokocim „Przyjaciele” – w kategorii za najciekawszą formę i efektywność filantropii.

 

Sylwetki laureatów:

1. Ksiądz proboszcz Wiesław Wilmański

Kandydatura księdza proboszcza Wiesława Wilmańskiego została zgłoszona przez Dom Pomocy Społecznej w Krakowie. Laureat jest fk_2016_1.jpgPallotynem, proboszczem parafii Matki Bożej Pocieszenia przy ul. Bulwarowej 15 w Nowej Hucie. Aktywnie i bardzo skutecznie animuje życie duchowe i kulturalne w parafii i realizuje bogaty kalendarz imprez parafialnych oraz wydarzeń, które służą parafianom i scalają środowisko: zbiórki dobroczynne, charytatywne bale, z których dochód jest przeznaczany na istniejące potrzeby kościoła i parafian, koncerty, wystawy, festyny, charytatywne mecze piłki nożnej. Społeczność integruje się i wspólnie działa. Wycieczki i imprezy organizowane przez księdza dla parafian cieszą się wielką popularnością – biorą w nich udział również mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej w Nowej Hucie. Przy parafii działa rozgłośnia radia parafialnego „Nowohuckie.PL”. Prowadzone są też akcje społeczne (np. na rzecz bezdomnych zwierząt) organizowane przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej i Świętego Wincentego Pallottiego oraz Gimnazjum Pallotyńskiego im. Królowej Apostołów – szkół prowadzonych przez Zakon Pallotynów.

2. EDF Polska Oddział nr 1 w Krakowie 

O uhonorowanie EDF Polska Oddział nr 1 w Krakowie wnioskowało Małopolskie Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe „Sprawni – Razem” w Krakowie. Krakowski Oddział EDF Polska prowadzi szeroko zakrojoną działalność charytatywną: zarówno bezpośrednio poprzez darowizny celowe, jak i za pomocą Fundacji EDF Polska. We wszystkich lokalizacjach zakładów produkcyjnych (Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Toruń, Zielona Góra) prowadzone są programy pomocowe dla najuboższych klientów. W Krakowie realizowany jest program społeczny „Podzielmy się ciepłem” (wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Krakowie), nieprzerwanie od 2007 roku. W jego wyniku w latach 2007–2016 darowizny otrzymało 241 organizacji pozarządowych pomagających najuboższym, chorym, niepełnosprawnym, seniorom i kombatantom, mieszkańcom naszego miasta, na łączną kwotę miliona złotych. W 2015 roku do programu dołączył CEZ Skawina, a w 2016 – KHK. Akcja „Podzielmy się ciepłem” została w 2015 roku nominowana do Nagrody Obywatelskiej Prezydenta Rzeczypospolitej.

3. Stowarzyszenie Nowy Prokocim „Przyjaciele” 

Stowarzyszenie Nowy Prokocim „Przyjaciele” znalazło się w konkursie na wniosek złożony przez Samorządowe Przedszkole Nr 150 oraz Szkołę Podstawową Nr 41 im. Jana Kochanowskiego w Krakowie. W tym roku obchodzi 10-lecie powołania. Głównym jego celem jest praca na rzecz dzieci, dorastającej młodzieży i osób starszych. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, jest apolitycznym, dobrowolnym zrzeszeniem osób fizycznych związanych z osiedlem Nowy Prokocim. Nikt z członków nie otrzymuje z tytułu pracy w stowarzyszeniu żadnego wynagrodzenia. Działalność stowarzyszenia wspierają finansowo głównie osoby fizyczne oraz firmy prywatne. Stowarzyszenie jest inicjatorem oraz współorganizatorem różnego rodzaju imprez mających na celu zaproponowanie dzieciom i młodzieży kulturalnych form spędzania wolnego czasu. Przykładem jest realizowany na osiedlu Nowy Prokocim program „Nauka gry w szachy dla dzieci”, mający na celu popularyzację tej „królewskiej” gry wśród najmłodszych mieszkańców Nowego Prokocimia.

4. Fundacja Knorr Bremse Global Care e.V. 

Fundacja Knorr Bremse Global Care e.V. znalazła się w konkursie na wniosek Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Powstała w 2005 roku w celu pomocy ofiarom tsunami. Obecnie pomaga ludziom na całym świecie, a jej misją jest niesienie wsparcia dla osób, które ucierpiały w wyniku katastrof ekologicznych, wypadków, konfliktów zbrojnych, ubóstwa i chorób, jak również pomoc w sektorze edukacji i infrastruktury społecznej, a także infrastruktury wodno-sanitarnej. Dotychczas fundacja przeprowadziła 223 projekty w 52 państwach, a pomoc trafiła do około 650 tysięcy potrzebujących. Dotarła również do Polski, do Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. I co ważne, chodzi tu o długofalowe wsparcie – po realizacji dużego projektu, jakim był remont oddziału pediatrycznego, od razu rozpoczęto opracowywanie kolejnych pomysłów. Dzięki pomocy fundacji znacznie wzbogacona została baza diagnostyczna szpitala. Fundacja wspiera szpital od 2014 roku. W latach 2014–2015 wyremontowała oddział pediatryczny, a w latach 2016–2017 zakupiła sprzęt medyczny: aparat USG, dwa aparaty EKG, ssak elektryczny, pulsoksymetry, inny drobny sprzęt medyczny.

OTO FOTOKRONIKA MIASTA KRAKOWA

Pozostali kandydaci zgłoszeni do konkursu w 2017 roku to: Orkiestra Wojskowa w Krakowie, Lufthansa Global Business Services Sp. z o. o., Towarzystwo Solidarnej Pomocy im. Kazimierza Fugla w Krakowie, Magdalena Chaszczyńska – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osobowości Dzieci Graal i Prezes Spółdzielni Socjalnej APACZE, Magdalena Hejda, Robert Węgrzyn – Węgrzyn & Węgrzyn – Auto Serwis, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich EDEN, piekarnia Jerzy Barbara Buczek Spółka Jawna, Fundacja im. ks. Siemaszki, Agnieszka Pleti – prezes Fundacji Poland Business Run, Fundacja Ad vocem, Sklep Leroy Merlin Czyżyny i Carrefour Polska Spółka z o.o.

 

 

 
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl